…Ἄν θὰ ἀφήσῃς τὸν νοῦ σου νὰ χαθῇ…

...Ἄν θὰ ἀφήσῃς τὸν νοῦ σου νὰ χαθῇ...Πόσον ἀπαισιόδοξον, ἀγαπητὲ Μπράμ!
Παρεκτὸς καὶ ἂν «βλέπῃς» τὴν αἰσιοδοξίαν, ὅπως τὴν Ἐλπίδα στὸ κιβώτιον τῆς Πανδώρας.
Ὅτι ἡ πέτρα θὰ βυθισθῇ στὰ νερὰ καὶ οἱ τρομεροὶ κύκλοι θὰ σβυσθοῦν πάνω στὰ ἥρεμα νερά.
Ὅλο τὸ «παιχνίδι», μᾶλλον κερδίζεται, ἢ χάνεται, ἀπ᾿ τὸ ἂν θὰ ἀφήσῃς ΕΚΕΙΝΗΝ τὴν στιγμὴν τοῦ μεγάλου παφλασμοῦ, τὸν νοῦ σου νὰ χαθῇ…

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply