Ἄς κάνουμε ἕναν …ἀνάποδον συλλογισμόν γιὰ τὰ ἐξοπλιστικὰ προγράμματα.

Ἄς κάνουμε ἕναν ...ἀνάποδον συλλογισμόν γιὰ τὰ ἐξοπλιστικὰ προγράμματα.Ἀγαπητοὶ φίλοι…
Θὰ ἤθελα νὰ κάνετε ἔναν συλλογισμό, σχετικὰ ἀνάποδο.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ὁλοκαυτώματος στὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ὑπῆρξαν κάποιοι καλοί μας «σύμμαχοι» ποὺ ἔριξαν δύο Ἀτομικὲς Βόμβες σὲ ΑΜΑΧΟ πληθυσμό, ἐξαερώνοντας περισσοτέρους ἀπὸ 200.000 ἀνθρώπους, σὲ διάστημα λίγων ὡρῶν!
Ἀναφέρομαι φυσικὰ στὴν Χιροσίμα καὶ στὸ Ναγκασάκι.
Καὶ για να κάνει κάποιος ἕνα τέτοιο θηριῶδες ἔγκλημα, γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν τιμωρήθηκε ποτὲ κανείς, δὲν ἀποζημιώθηκε ποτὲ κανεὶς καὶ δὲν χαρακτηρίστηκε ποτὲ ὡς ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ…
…τὸ μυαλὸ ἑνὸς ἀνθρώπου… πάει στους ἐπικυριάρχους.

Στὶς ἡμέρες μας ΜΟΝΟΝ οἱ Σιωνιστὲς μποροῦν νὰ σκοτώνουν χωρὶς νὰ πληρώνουν καὶ χωρὶς νὰ τοὺς ἀσκεῖται κάποια κριτική.
Κι ἐρευνῶντας, ἔναν-ἔναν, ΟΛΟΥΣ τοὺς ἐπιστήμονες ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴν βεβιασμένη κατασκευὴ τῆς Ἀτομκῆς Βόμβας…
 …βρῆκα ἀποκλειστικὰ «θύματα» τοῦ Ὁλοκαυτώματος!
Δώδεκα (12) στοὺς δώδεκα (12) … ἐκλεκτῆς καταγωγῆς!

…Τὰ «θύματα» τελικὰ ἤταν ΠΟΛΥ πιὸ ἀποτελεσματικὰ στὴν μαζικὴ καύση μεγάλων ἀνθρωπίνων πληθυσμῶν, σὲ σχέση μὲ τοὺς Ναζὶ…
 …ποῦ παιδεύονταν μὲ τοὺς ἁπλοϊκοὺς ντεμοντὲ φούρνους τοῦ Ἄουσβιτς, ὅπου τὰ πτώματα ἐκαίγοντο ἕνα-ἕνα.
Ἄκομα μία τρομερὴ σύμπτωση ἀφορᾷ στοὺς κατασκόπους, ποὺ παρέδωσαν στοὺς Ῥώσσους τὰ σχέδια τῆς Ἀτομικῆς Βόμβας …ποῦ ἤσαν ἐπίσης «θύματα» τοῦ Ὁλοκαυτώματος!
Δηλαδή, μὲ μία κινήσῃ δύο ἀνθρώπων…
…σήμανε ἡ ἐνάρξις τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου καὶ ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα μπῆκε σ’ ἕναν πανάκριβο χορὸ ἐξοπλισμῶν, ποὺ δημιούργησε ἀπίστευτα χρέη στὶς δυτικὲς χῶρες.

Καὶ οἱ τρελὲς σιωνιστικὲς συμπτώσεις ΔΕΝ λένε νὰ τελειώσουν.
Ὁ βραβευμένος δημοσιογράφος-ἀναλυτής, ποὺ ὅρισε μὲ ἀκρίβεια αὐτὸν τὸν ΑΟΡΑΤΟ κόκκινο διαβολικὸ ἐχθρὸ τῆς Δύσεως, (τοὺς Κοκκίνους) … ποὺ ἀπειλοῦσαν τὴν ζωὴ ὅλων τῶν καπιταλιστικῶν κρατῶν, ταὰ ὁποῖα ἦσαν ὑποχείρια τοῦ ΝΑΤΟ, μὲ προέλευση τὴν Σοβιετικὴ Ἔνωση, ἤταν ἐπίσης… – ἐκλεκτός- … καὶ λεγόταν Walter Lippmann.

 Φωστῆρες ὅπως αὐτὸς …δημιουργοῦσαν ὅλο τὸ θεωρητικὸ καὶ φαντασιακὸ ὑπόβαθρο, ποὺ ἀπαιτεῖτο, γιὰ νὰ μπῇ στις ζωὲς τῶν Ἀμερικανῶν φορολογουμένων ὁ ψεύτικος ἐφιάλτης τῶν Σοβιετικῶν, ποὺ θὰ ἔκαναν δῆθεν εἰσβολὴ στὶς ΗΠΑ!
Γυρίστηκαν καὶ σχετικὲς ταινίες … ἐνῶ γιὰ νὰ εἶναι ἄκομα πιὸ πειστικὴ ἡ ψευδαίσθηση τῆς ἀπειλῆς …ὑπῆρξαν καὶ μερικὲς διώξεις Ἀμερικανῶν κομμουνιστῶν.
Τὸ αἴσθημα τῆς ἀσφαλείας στὰ τρομοκρατημένα πλήθη ἐπέστρεφε ΜΟΝΟΝ μετὰ τὴν ἔγκριση τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σὲ ἐξοπλιστικὰ προγράμματα .
Ὁ Ψυχρὸς Πόλεμος ἐξελίχθηκε κυρίως μέσα στὸ κεφάλι τῶν φορολογουμένων, μὲ τὴν βοήθεια πληρωμένων συγγραφέων καὶ δημοσιογράφων … ποῦ «ἔκτιζαν» τὴν μεγάλη παραστάση, μέσα ἀπὸ κατασκοπευτικὰ βιβλία καὶ ψεύτικες εἰδήσεις, μὲ ἀνταλλαγὲς πρακτόρων καὶ μυστικὲς ἀποδράσεις. Στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν μεγάλη ἐξαπατήση κι ὁλόκληρη ἡ σειρὰ τοῦ James Bond, μαζὶ μὲ ἐκατοντάδες ἄλλα κατασκοπευτικοῦ περιεχομένου θρίλερ.

 Ἡ τρομοκρατία τῶν πολιτῶν συνεχίστηκε ἀκόμη καὶ μέσῳ τῶν ταινιῶν μὲ ἐξωγηϊνους, ποὺ εἰσέβαλαν στὶς ΗΠΑ καὶ ἀπειλοῦσαν τὸ ζηλευτὸ μεσοαστικὸ ἐπίπεδο τῆς Ἀμερικανικῆς Οἰκογενείας.

 Ἀπὸ παντοῦ ἀόρατες ἀπειλὲς … ποῦ ἄδειαζαν τρισεκατομμύρια δολάρια ἀπὸ τὰ Δημόσια Ταμεῖα.
Στὸ μεγάλο αὐτὸ φαγοπότι προστέθηκε καὶ ἡ κούρσα τοῦ διαστήματος!
Ἀφοῦ ὑπεχώρησε ὁ τρόμος τῆς Σοβιετικὴς εἰσβολῆς … τὶς τσέπες τῶν Ἀμερικανῶν ἄδειαζαν τὰ διαστημικὰ προγράμματα … γιὰ λόγους γοήτρου!
Δὲν ξέρω γιατὶ …ἀλλὰ ὄλες οἱ παραπάνω συμπτώσεις, ποὺ προεκάλεσαν μία «δικαιολογημένη» ἀφαίμαξη πολλῶν γενεῶν φορολογουμένων …δὲν μοῦ φαίνονται καθόλου συμπτώσεις .

Ἀκολουθοῦν οἱ σύνδεσμοι πρὸς ἐπαλήθευση…

Ἡ λιστὰ τῶν ἐπιστημόνων που συμμετείχαν στο Manhattan Project μπορεὶ να βρεθῇ ἐδῶ… http://inventors.about.com/od/astartinventions/a/atomic_bomb.htm

Ἀκολουθοῦν μὲ σχετικὲς σελίδες στὴν Wikipedia… γιὰ ἐπαλήθευση…

Albert Einstein – ἐκλεκτός-

Robert Oppenheimer – ἐκλεκτός-

David Bohm – ἐκλεκτός-

Leo Szilard – ἐκλεκτός-

Eugene Wigner – ἐκλεκτός-

Otto Robert_Frisch – ἐκλεκτός-

Rudolf Peierls – ἐκλεκτός-

Felix Bloch – ἐκλεκτός-

Niels Bohr – ἐκλεκτός-

Emilio G. Segre – ἐκλεκτός-

James Franck – ἐκλεκτός-

Edward Teller – ἐκλεκτός-

Enrico Fermi, σύζυγος ἐκλεκτῆς – Laura Fermi

Οἱ κατάσκοποι ποὺ πρακτικὰ ξεκίνησαν τὸν Ψυχρὸ Πόλεμο καὶ τὴν πανάκριβη κούρσα κατασκευῆς πυρηνικῶν ὅπλων :

David Greenglass – ἐκλεκτός-

Julius Rosenberg – ἐκλεκτός-

Καὶ τέλος ὁ δημοσιογράφος Walter Lipmann, ποὺ μας ἔβαλε στὸ μυαλὸ τὸν ὁρισμὸ τοῦ Ψυχροῦ πολέμου, ὥστε νὰ θεωροῦμε αὐτονόητο νὰ ξοδεύονται ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ δολάρια γιὰ κατασκευὴ πυρηνικῶν ὅπλων …(ποῦ ἴσως καὶ να μὴν κατασκευάστηκαν ποτὲ στὸν βαθμὸ ποὺ μᾶς ὁμολογοῦν.) Walter Lippmann – ἐκλεκτός-

Δὲν ξέρω ἂν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε «κυνηγημένους» ἀπὸ τοὺς Ναζὶ … νὰ δημιουργοῦν ἔνα κλειστὸ ῥατσιστικὸ ἐπιστημονικὸ κλὰμπ γιὰ τὴν κατασκευὴ τῆς Ἀτομικῆς Βόμβας, μὲ σκοπὸ νὰ ἐξαερώσουν ἐκατοντάδες χιλιάδες ἀμάχων Γιαπωνέζων.
Αὐτὴ τὴν μυστικὴ γνώση δὲν ἐπιτρεπόταν νὰ τὴν ἀποκτήσῃ κάποιος ποὺ δὲν εἶχε ἐκλεκτὴ καταγωγή.  Κι αὐτὸς ὁ ῥατσισμὸς στὴν ἐπιστήμη φτάνει μέχρι τὶς ἡμέρες μας.

Τὸ 20% τῶν κατόχων βραβείων Νόμπελ …«συμπτωματικά» εἶναι …ἐκλεκτῆς καταγωγῆς!
Τὰ δὲ ποσοστὰ στὰ Νόμπελ Ἰατρικῆς καὶ Οἰκονομίας …φθάνουν στὸ 30 καὶ 40%.

>>>>The Nobel Prize is an annual, international prize first awarded in 1901 for achievements in Physics, Chemistry, Physiology or Medicine, Literature, and Peace. An associated prize in Economics has been awarded since 1969. Nobel Prizes have been awarded to over 850 individuals,of whom at least 20% were Jews, although Jews comprise less than 0.2% of the world’s population,(or 1 in every 500 people). Overall, Jews have won a total of 41% of all the Nobel Prizes in economics, 28% of medicine, 26% of Physics, 19% of Chemistry, 13% of Literature and 9% of all peace awards<<<<

βικιπαίδεια

«Σίγμα»

(Visited 76 times, 1 visits today)
Leave a Reply