Καὶ τότε ἕνας θεὸς θὰ γεννηθῇ…

Καὶ τότε ἕνας θεὸς θὰ γεννηθῇ...«Ποιός μπορεῖ νὰ πεῖ πώς πιστεύει στόν Θεό;
Ποιός μπορεῖ νά πεῖ πώς δέν πιστεύει στόν Θεό;»,

γράφει ὁ Goethe στὸν θρυλικὸ Faust του.

Ἀρκεῖ ὁ Ἄθρωπος νὰ πιστέψει στὸν ΑΛΗΘΙΝΟ του Ἑαυτό.

Καὶ τότε ἔνας θεὸς θὰ γεννηθεῖ..

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

φωτογραφία

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply