Ἄλλος μὲ τὴν ἀσπίδα του κι ἄλλος μὲ τὴν …πολυθρόνα του!!!

Μὴν γελάσετε…
Δὲν εἶναι ἀστεῖο…
Μὲ ὅ,τι διαθέτει ὁ καθείς…
Ὁ ἕνας λοιπὸν διαθέτει ἀσπίδες… ὁ ἄλλος κράνη… ὁ παρ΄  ἄλλος τίποτα…
Ἔ, κάποιοι διαθέτουν …πολυθρόνες… Ἄλλος μὲ τὴν ἀσπίδα του κι ἄλλος μὲ τὴν ...πολυθρόνα του!!!
Ἤ, ὅπως τὸ διαβάζω:

ἆρον τὸν καναπέν σου καὶ ἐπαναστάτει.

Λοιπόν;
Θά ἔπρεπε νά μείνῃ στό σπίτι του τό ἄτομον;

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ γιατὶ ἀγωνίζονται καὶ παλεύουν ὅλοι αὐτοί, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις.

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply