Γιὰ νὰ ἀλλάξουν τὰ μυαλά, πρέπει πρῶτα νὰ ἀλλάξῃ ἡ γλῶσσα…

Γιὰ νὰ ἀλλάξουν τὰ μυαλά, πρέπει πρῶτα νὰ ἀλλάξῃ ἡ γλῶσσα...Γιὰ νὰ ἀλλάξουν τὰ μυαλὰ πρέπει πρῶτα να ἀλλάξει ἡ γλῶσσα.

– «Συνήθως ἀγράμματος Ἕλληνας παρουσιαστὴς εἰδήσεων: «Ὁ ὑπουργὸς ἀνακοίνωσε νέα μέτρα καὶ κίνητρα γιὰ τὴν ἐπιχειρηματικότητα…»-> STOP!

Τὸ Κράτος δὲν μπορεῖ νὰ δώσει κίνητρα γιὰ τὴν ἐπιχειρηματικότητα, παρὰ μόνο νὰ ἀφαιρέσει τὰ ἐμπόδιά ποὺ τὸ ἴδιο ἔχει  θὲσει.

Εὐθύμης Μαραμῆς.

φωτογραφία

(Visited 5 times, 1 visits today)
Leave a Reply