Φοροδιαφυγή.

Φοροδιαφυγή.Ὅταν οἱ κυβερνήσεις μαζεύουν φόρους καὶ αὐτοὶ δὲν διοχετεύονται πουθενά, γιὰ τοὺς σκοποὺς ποὺ ὑποτίθεται ὅτι δίδονται, π.χ. φόροι αὐτοκινήτων, βενζίνης κτλ. γιὰ ὀδικὸ δίκτυο ποὺ παραμένει σὲ οἰκτρὴ κατάσταση, φόροι τομπάκο, οἰνοπνευματωδῶν γιὰ δῆθεν κάλυψη νοσήλειων τῶν καπνιστῶν (οἱ μόνοι ποὺ δὲν βλέπουν δεκάρα τσακιστὴ ἀπὸ τὶς διπλὲς εἰσφορὲς τους), φόροι καταναλώσεως (αὐτὸ ποῖον σκοπὸ ἀκριβῶς ἐξυπηρετεῖ μοῦ διαφεύγει…) κ.ο.κ.

Εἶναι καιρὸς νὰ ἐλέγξουμε καὶ νὰ πατάξουμε τὴν φοροδιαφυγὴ τῶν κυβερνήσεων.

Πλήρη ἔλεγχο στὸ ποῦ ἀκριβῶς πήγαν οἱ φόροι μας τὴν τελευταία 10ετία.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ!

Ἔλεγχος μέχρι τελευταίας δεκάρας.

Πέρσεια Ἑκάτη

είκών

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply