Ἀντι-εἰδήσεις 22 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Ἀντι-εἰδήσεις 22 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τοῦ …Ξηροῦ συμβαίνει στὴν βο(υ)λή!!!
  Ἄλλο ζόρι δὲν εἶχαν, μὲ τὸν δολοφόνο ἀσχολοῦνται.
  Ὁ ἔνας κατηγορεῖ τὸν ἄλλον καὶ ὅλοι μαζὺ μᾶς ζαλίζουν τοὺς ἐγκεφάλους.
  Ἕνας δολοφόνος κυκλοφορεῖ ἐλεύθερος, ὅλα τὰ κόμματα ἔχουν κάτι νὰ ποῦν, ξένοι δάκτυλοι καθορίζουν τὰ ἐσωτερικὰ τῆς χώρας καὶ ἐμεῖς ὁδεύουμε γιὰ τὴν ἀπόλυτο καταστροφή.
  Πιό ἠλίθιος λοιπόν τί παθαίνεις; Πεθαίνεις ἤ πεθαίνεις πρῶτα τούς γύρω σου καί μετά αὐτοκτονεῖς;

 • Τῆς διασώσεως θὰ μᾶς βρῇ.
  Οἱ «58», ποὺ ἔγιναν «59» ἤ «60» ἤ τέλος πάντων ὅσοι θέλουν, ἀλλὰ ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ κομματοβολεμένη πλευρὰ τῶν ἠθικῶν αὐτουργῶν τῆς καταστροφῆς ποὺ βιώνουμε, ἀπεφάσισαν νὰ μᾶς σώσουν, θέλουμε δὲν θέλουμε.
  Νέα συνάντησίς τους ἐπραγματοποιήθῃ στὸ Περιστέρι καὶ νέες διαπιστώσεις, ἀποφάσεις, πρωτοβουλίες ἐλήφθησαν.
  Νὰ δῶ στὸ τέλος ποιὸς θὰ μᾶς πρωτοσώσῃ ἀπὸ τοὺς τόσους «σωτῆρες»!!!

 • Τὸ Ἀντωνάκιον βραβεύει Ἑλληνίδα, παγκόσμια πρωταθλήτρια στὸ σκάκι.
  Εἶναι ὥρα του…
  Διότι ἀρκετοὺς ἄλλους ἐβράβευσε…
  Καιρὸς νὰ θυμηθῇ καὶ τοὺς ἰθαγενεῖς ψηφοφόρους του.
 • Κώδιξ δεοντολογίας βο(υ)λευτῶν συντάσσεται.
  Ἔμ βέβαια…
  Ἐκεῖνο τὸ «κάτσε κάτω ῥέ» δὲν τοὺς ἀρέσει νὰ τὸ ἀκοῦν.
  Χρειάζονται τὸ «σεῖς καὶ τὸ σᾶς» γιὰ νὰ αἰσθάνονται καλά…
  Ἔ ῥὲ γλέντια… Ὁ κόσμος καίγεται καὶ τὸ τοῦτ τοῦτ τοῦτ κτενίζεται…
  (Μεταξὺ τῶν ἐνδιαφερομένων, γιὰ τὴν σύνταξιν τοῦ κώδικος, ἡ Μαρία Ῥεπούση!!! Ἀκούει πολλὰ καθημερινῶς καὶ …ἐπανεστάτησε!!!)

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Νέο κύμα πολικοῦ ψύχους ἀναμένεται στὶς ΗΠΑ.
  Καὶ ὁ τρόμος τους μεγαλώνει.
  Καὶ τελικῶς μᾶς τελείωσε ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ καὶ μᾶς ἔρχεται ὁ παγετών!

ἐθνικοὶ μπελάδες…

 • Ἔχουμε πρόβλημα μὲ τὴν Τουρκία… Πολὺ μεγάλο… Γιὰ τὴν ὤρα…!!! (εἰκοστὴ πέμτπη ἐπανάληψις)
  Καὶ τὸ ὁποῖον θὰ γίνῃ συντόμως …πάρα πολὺ μεγάλο!!!
  Ποῦ θά προσπαθήσουν νά ἐκτονώσουν οἱ ἀπέναντι τήν δική τους κρίσιν;
  Χμμμ…
  Δέν τό βλέπουμε;
  Δὲν πειράζει, θὰ μᾶς ἔλθῃ ὡς …σφαλιάρα ξανάστροφη, γιὰ νὰ μάθουμε νὰ προσέχουμε περισσότερο τὰ σημάδια στὸ μέλλον!!!
 • Τὸ Μπένυ δημιουργεῖ νέα μέτωπα.
  Κατόπιν ἐντολῆς τῶν ΗΠΑ ἀπηγόρευσε ἀνεφοδιασμὸ ἀεροσκάφους, στὸ ὁποῖον ἐπέβαινε ὁ Σύριος ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν.
  Κατόπιν παρεμβάσεως τῆς Ῥωσσίας τὸ ἀεροσκάφος ἀνεφοδιάσθῃ κι ἀπετράπῃ διπλωματικὸν ἐπεισόδιον.
  Κατὰ τὰ ἄλλα ἔχουμε ἕνα τίποτα στὴν θέσιν τοῦ ὑπουργείου τῶν ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων.
  Πιὸ ξεφτίλας…. 
 • Στὸ στόχαστρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως τὸ Κυπριακό.
  Ὁ Ἐρντογὰν εἶναι κακός, διότι δὲν θέλει τὴν ἐπίλυσίν του.
  Τὠρα οἱ ΕὐρωΠΕΗ ἡγέτες ἀξιώνουν ἄμεσον ἐπίλυσίν του.
  Γιὰ τὴν ὥρα εἴπαμε… Ὁ κακὸς εἶναι ὁ Ἐρντογάν… Τὰ μετὰ ὅμως εἶναι ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρουν…

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Τὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστὼς τοῦ Ὑμηττοῦ.
  Ἐχθὲς στὰ δικαστήρια ξεκίνησε μία δίκη ποὺ μᾶς ἀφορᾷ ὅλους κι ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸ κτηματολόγιον.
  Κάποιοι προσπάθησαν, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, νὰ σφετεριστοῦν δημόσιες ἐκτάσεις, παρουσιάζοντας εἶτε πλαστὰ ἔγγραφα, εἶτε ἀκόμη καὶ …χρυσόβουλα. Ἰδίως τὸ θέμα μὲ τὰ χρυσόβουλα, ποὺ προέρχεται κυρίως ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, εἶναι μία πληγὴ ποὺ ὁριστικῶς πρέπει νὰ κλείσῃ, ἐφ΄ ὅσον ὁ κάθε ἀγύρτης, ὅ,τι θέλει δηλώνει σὰν περιουσιακό του στοιχεῖο.
  Ἀδιαφορῶ γιὰ τὸ κτηματολόγιον ἀλλὰ ἐνδιαφέρομαι σοβαρὰ γιὰ τὸ ποιὸς ἀπελευθέρωσε αὐτὸν τὸν τόπο καὶ ποιὸς τὸν λυμαίνεται. 
 • Προσωρινὴ παύσις ἀξιολογήσεως δημοσίων ὑπαλλήλων.
  Γιὰ τὴν ὥρα νέες ῥυθμίσεις ἀναμένονται.
  Τί ξέχασαν; Ποιός τούς ξέρει;
  Πάντως μὲ τὶς νέες ῥυθμίσεις, ἐπὶ τοῦ τρόπου ἀξιολογήσεως, ἀκόμη πιὸ μεγάλο μπέρδεμα καὶ πανικὸς θὰ ἐπικρατήσῃ.
 • Τὸ Ἀντωνάκιον ζητᾶ ἐπανεξέτασιν τῶν λόγων προσωποκρατήσεως.
  Μᾶλλον, κατὰ πῶς φαίνεται, παραξεχείλισαν οἱ φυλακές.
  Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἡ ἐναπομείνουσα λογική τους πλέον ὑπαγορεύει πὼς πρέπει νὰ δομήσουν φυλακὲς γιὰ τοὺς ἰδίους.
  Ποῦ νά βρεθῇ τόσο χρῆμα λοιπόν;
  Ἔ, τὸ Ἀντωνάκιον ζητᾷ νὰ ἐπανελεγχθοῦν τὰ πάντα.
  Κι ἐμεῖς γελᾶμε…

  (Θά ἀφορᾷ καί στούς χρυσαυγίτες βο(υ)λευτές ἡ ἐπανεξέτασις; Ἤ αὐτοί θά ἐντάσσονται στό τμῆμα τῆς κοινωνίας πού θά ἀφορᾷ τήν τρομοκρατία;
 • 17 «κόκκινοι» Δῆμοι.
  Ξέρετε τί σημαίνει «κόκκινοι» Δῆμοι;
  Σημαίνει Δῆμοι ὑπὸ καθεστὼς ἀμέσου χρεοκοπίας.
  Σημαίνει ἀπολύσεις.
  Σημαίνει διάλυσις τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ.
  Κατὰ τὰ ἄλλα μᾶς βρῆκε ἡ ἀνάπτυξις…
  (Χάσαμε κι ἐκεῖνον τὸν «σωτήρα» ποὺ θὰ τοὺς στήριζε…!!!) 
 • Γιωτόπουλος-Ξηρὸς: τέλος!!!
  Ὁ Γιωτόπουλος, μετὰ ἀπὸ τόσων ἐτῶν σιωπή, ἀπέστειλε ἐπιστολὴ σὲ ἐφημερίδα, μὲ τὴν ὁποίαν στιγματίζει τὶς δράσεις τοῦ Ξηροῦ καὶ τὶς «ἀβλεψίες» τῆς πολιτείας.
  Κοινῶς; Ἐδῶ χάνει ἡ μάννα τὸ παιδὶ καὶ τὸ παιδὶ τὴν μάννα… 
 • Ἐλβετοὶ εἰσαγγελεῖς θὰ ξεκαθαρίσουν τὰ τῶν ἐξοπλιστικῶν.
  Διότι ἐμεῖς ἀδυνατοῦμε….
  Καὶ μὴ χειρότερα νὰ λέμε…
  (Ναί, γιὰ νὰ βοηθήοσυν ἔρχονται ἀλλὰ ἐδῶ κάτι βρωμάει!!!)

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Πανικὸς στὴν κυβέρνησιν.
  Καί μάλλιστα τρέχουν καὶ δὲν φθάνουν πλέον.
  Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ ΣτΕ ἀπεφάσισε πὼς οἱ στρατιωτικοὶ πρέπει νὰ ἀμείβονται ἀξιοπρεπῶς, καθὼς φυσικὰ κι ὅλοι οἱ ἔνστολοι, κάποιοι ἔχουν πάθῃ παράκρουσιν!!!
  Ἀναφέρονται σὲ τρύπες, σὲ κενά, σὲ χαμένα μυαλὰ καὶ ὅ,τι τέλος πάντων τοὺς κατεβεῖ στὴν κεφαλή… (Αὐτὴν ποὺ ἔχουν…!!!)
 • Διπλασιασμὸς τοῦ φόρου τῶν νομιμοποιηθέντων αὐθαιρέτων χώρων.
  Γιὰ τὴν ὥρα…
  Μικρὴ λεπτομέρεια, ποὺ ὅμως κάνει τὴν διαφορά!!!
 • Πανικὸς στὴν κυβέρνησιν.
  Καί μάλλιστα τρέχουν καὶ δὲν φθάνουν πλέον.
  Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ ΣτΕ ἀπεφάσισε πὼς οἱ στρατιωτικοὶ πρέπει νὰ ἀμείβονται ἀξιοπρεπῶς, καθὼς φυσικὰ κι ὅλοι οἱ ἔνστολοι, κάποιοι ἔχουν πάθῃ παράκρουσιν!!!
  Ἀναφέρονται σὲ τρύπες, σὲ κενά, σὲ χαμένα μυαλὰ καὶ ὅ,τι τέλος πάντων τοὺς κατεβεῖ στὴν κεφαλή… (Αὐτὴν ποὺ ἔχουν…!!!)
 • Τὰ μνημόνια ποὺ ἔρχονται, διαψεύδουν τὴν κυβέρνησιν.
  Ἀπὸ τὰ ἐσωτερικὰ τῆς βο(υ)λῆς οἱ διαπιστώσεις.
  Ὄχι μόνον δὲν τελειώσαμε μὲ τὰ μνημόνια ἀλλὰ ἔπονται κι ἄλλα, πολὺ σκληρότερα…
  Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε ψευδαισθήσεις…
 • Μόλις τὸ 5% τοῦ χρέους εἶναι ἐπαχθές.
  Κατὰ Σταθάκη αὐτό.
  Εἶναι ποὺ ἡ σωτηρία θὰ ἐρχόταν ἀπὸ τὸν τΣΥΡΙΖΑ.
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον  εἴχαμε…
  Καί…
  -1,95%!!!
  Κι ἐξακολουθοῦν τὰ πράγματα καὶ τὰ θαύματα…!!!

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Τὸ Ἰρὰν ἐκτὸς διαβουλεύσεων γιὰ τὴν Συρία.
  Ἔτσι ἀπεφάσισε ὁ ΟΗΕ.
  Κατὰ τὰ ἄλλα εἶναι ἀμερόληπτοι ἐκεῖ μέσα…

 • Ὁ ΟΗΕ ἔχει προαποφασίσῃ τὸ τὶ μέλλει γενέσθαι στὴν Συρία.
  Ἡ σύσκεψις τῆς Γενεύης, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀπεκλείσθῃ τὸ Ἰράν, λαμβάνει ὑπ’  ὄψιν της μόνον τὰ ὅσα ἡ πλευρὰ τῶν «ἀντιφρονούντων» ἰσχυρίζεται.
  Ἀποκλεισμένος ὁ ἀντίλογος, ἀπὸ τὴν ἐπίσημο Συρία (ἀκόμη) καὶ ὁ ὑποστηρικτής της (Ἰράν).
  Γιάννης κερνᾶ καὶ Γιάννης πίνει… Ὅπως πάντα δῆλα δή…
 • Ὁ Γκιουλὲν κατηγορεῖ τὸν Ἐρντογᾶν γιὰ τὴν κατάντια τῆς Τουρκίας.
  Ὄχι, δὲν εὐθύνεται αὐτός γιὰ τὰ προβλήματα τῆς Τουρκίας σήμερα.
  Οἱ ἐγκέφαλοι ποὺ τοῦ καθορίζουν τὸ ποῦ, πῶς καὶ μὲ ποιὸν τρόπο θὰ κτυπάῃ εὐθύνονται.
  Αὐτὸς μία ἁπλῆ μαριονέτα εἶναι.
 • Τὸ 2035 δὲν θὰ ὑπάρχουν φτωχὲς χῶρες.
  Ἐδήλωσε ὁ Μπὶλ Γκαίητς.
  Φυσικὰ καὶ δὲν θὰ ὑπάρχουν. Οὐσιαστικῶς δὲν θὰ ὑπάρχουν χῶρες. Ἐπίσης δὲν θὰ ὑπάρχουν λαοί.
  Συνεπῶς πάλι τὴν ἀλήθεια μᾶς εἶπε…
  Μᾶς ἐξαφανίζουν…!!!

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…

Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply