Τόσον ῥυπαρός ὁ ἀνθρώπινος νοῦς;

Τόσον ῥυπαρός ὁ ἀνθρώπινος νοῦς;Ἀπὸ τῆς (μεμακρυσμένης) νεότητός μου, μιὰ ἀπορία ἐταλαιπώρει με.
Διατὶ κάποιον ἔργον εἰκαστικόν, θεατρικόν, κινηματογραφικόν, φωτογραφικόν, διαλαμβάνον θέματα, εἰκόνας, δρᾶσιν ἐρωτικῶς δρώντων προσώπων, χαρακτηρίζεται ὡς «πορνογράφημα» καὶ ὄχι «ἐρωτογράφημα»;
Πόθεν προκύπτει ἡ βεβαιότης τοῦ χαρακτηρίζοντος τοῦτο, ὅτι ὑφίσταται πορνικὴ διαπλοκὴ εἰς τὸ δρώμενον; Ἔ;
Τόσον ῥυπαρὸς ὁ ἀνθρώπινος νοῦς; Τόσον;

Φρεάντλης

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply