Δὲν ἔχουμε οὔτε φαινόμενο θερμοκηπίου οὔτε τὸ διοξείδιο ἄνθρακος!

Δὲν ἔχουμε οὔτε φαινόμενο θερμοκηπίου οὔτε τὸ διοξείδιο ἄνθρακος!Πληθώρα προσφάτων ἐπιστημονικῶν δημοσιεύσεων γιὰ τὸ γήινο κλίμα, τοὺς κύκλους θερμάνσεως καὶ ψύχους, καὶ τὴν ἡλιακὴ δραστηριότητα. (Καμμία σχέση μὲ τὸ διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος ποὺ κακῶς προπαγανδίσθη ὡς «ἀέριο θερμοκηπίου», δὲν ἔχουμε οὔτε φαινόμενο θερμοκηπίου οὔτε τὸ διοξείδιο ἄνθρακος σχετίζεται μὲ κάτι τέτοιο).

Ἡ ΕΕ παραπαίει σὲ μὴ ρεαλιστικὲς πολιτικὲς καὶ στόχους, προσπαθῶντας νὰ μειώσῃ τὶς ἐκπομπὲς διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος γιὰ κανέναν ἀπολύτως λόγο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ὑπέρογκη αὔξηση τοῦ ἐνεργειακοῦ κόστους ποὺ ἐπιβαρύνει φυσικὰ τοὺς πολίτες καὶ τὴν ἐπιδότηση ἀπατεώνων. Τὸ συνολικὸ κόστος τῶν καταστροφικῶν κλιματικῶν πολιτικῶν τῆς ΕΕ ἀνέρχεται σὲ $280 δισεκατομμύρια δολλάρια ἀνὰ ἔτος.

Πέρσεια Ἑκάτη

The nature of the solar activity during the Maunder Minimum revealed by the Guliya ice core record

Linglian et al 2000   Chinese Science Bulletin 45, 2118-2125

Whether the solar activity was very low, and especially whether the solar cycle existed, during the Maunder Minimum (1645-1715 AD), have been disputed for a long time. In this paper we use the Guliya NO3 data, which can reflect the solar activity, to analyze the characteristics of the solar activity during the Maunder Minimum. The results show that the solar activity was indeed low, and solar cycle displayed normal as present, i.e. about 11a, in that period. Moreover, it was found that the solar activity contains a 36-year periodic component probably, which might be related to the variations in the length of the sunspot cycle. This finding is of importance for the study of the relationship between the sun variability and the Earth climate change.

………..

Influence of the Precipitating Energetic Particles on Atmospheric Chemistry and Climate

…………..

Possible effects of atmospheric teleconnections and solar variability on tropospheric and stratospheric temperatures in the Northern Hemisphere

…………

Club du Soleil

εἰκών

(Visited 13 times, 1 visits today)
One thought on “Δὲν ἔχουμε οὔτε φαινόμενο θερμοκηπίου οὔτε τὸ διοξείδιο ἄνθρακος!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μᾶς καταστρέφει τήν ὑγεία ὁ λιγνίτης ἤ κι ἐδῶ μᾶς …ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply