Μὰ ἡ ἀξία μου, ὡς ἀνθρώπου, πάντα ὑπάρχει.

Μὰ ἡ ἀξία μου, ὡς ἀνθρώπου, πάντα ὑπάρχει.Νομίζω ὅτι οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι βασανίζονται ἀπὸ μιὰ διπλὴ προσδοκίᾳ: νὰ εἶναι πάντα σημαντικοὶ στὴν μνήμῃ κάποιου καὶ ἐκεῖνοι ποὺ τοὺς πλήγωσαν νὰ ἐπανορθώσουν. Συνήθως συμβαίνει τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο, οἱ ἄλλοι τοὺς ξεχνοῦν καὶ τίποτα δὲν ἐπανορθώνεται …..
Μέχρι τὴν μαγικὴ στιγμή…
Μέχρι τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν τὸ χρειάζονται πιά.
Μέχρι τὴν στιγμὴ ποὺ μποροῦν νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ γεγονὸς ὅτι μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι σημαντικοὶ γιὰ κάποιους καὶ νὰ μὴν ἐπανορθώσουν γιὰ τὰ λάθη τους ποτέ, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μειώνει τὴν ἀξία τους καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ νοιώθουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους.

Αὐτὴ ἡ συνειδητοποίηση κάνει τὰ πάντα νὰ ἀλλάξουν…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply