Ἀντι-εἰδήσεις 24 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Ἀντι-εἰδήσεις 24 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Οἱ «58» ποὺ εἶναι ἤ «59» ἤ «60» ἤ «69» ἤ τέλος πάντων …ὅσοι, μαζὺ μὲ τὸ μΠατΣοΚ θὰ μᾶς σώσουν.
  Θέλουμε δὲν θέλουμε.
  Τὸ ἔχουν ἀποφασισμένο λέμε…
  Στὸ μεταξὺ κάτι Σημίτηδες, Μπένυδες, Ποὺ στὸ μεταξὺ ἔγιναν «59» ἤ «60» ἤ «69»… Οὐδεὶς γνωρίζει!!!)
  Ἐπεὶ δὴ λοιπὸν κάποιοι, ἀπὸ τοὺς ἀνυπάρκτους ΔΗΜΑΡιανοὺς παρέστησαν στὶς συναντήσεις τῶν «58» τώρα ἔχουν πρόβλημα …σωτηρίας μας ἐκεῖ μέσα.
  Ἔ ῥὲ δούλεμα… Καὶ μάλλιστα τὸ μεγαλύτερον δούλεμα τὸ κάνουν οἱ ἴδιοι στοὺς ἑαυτούς τους… Θεωροῦν ἑαυτοὺς σωτῆρες μας…
  Πόσο «πάνω χέρι-κάτω χέρι» πρέπει νά πέσῃ γιά νά προσγειωθοῦν στήν πραγματικότητα;
  (Σάν πολύ δέν μᾶς τούς προβάλλουν; Νά ὑποψιαστῶ «μαγείρεμα» ἐκλογικό καί τό Φώτι πάλι στήν βο(υ)λή;)

 • 3% προβάδισμα ὁ τΣΥΡΙΖΑ.
  Κατὰ νέαν δημοσκόπησιν.
  Στὴν ὁποίαν βέβαια ἀναφέρονται μόνον ὅσα ἐξυπηρετοῦν.
  Τελικῶς τὸ δεῖγμα τῶν πολιτῶν ποὺ ἐρωτῶντα, μέσῳ τῶν δημοσκοπήσεων, πρέπει νὰ εἶναι πολὺ συγκεκριμένο καὶ μόνιμον!!!

 • Ὁ Χάνες Σβόμπονα πέτρα σκανδάλου μεταξὺ Μπένυ καὶ Φώτι.
  Ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τῶν σοσιαλιστῶν καὶ δημοκρατῶν τοῦ εὐρωκΥκοβουλίου στηρίζει τὸν σοσιαλισμό.
  Τὸ Μπένυ  καὶ τὸ Φώτι φαγώνονται γιὰ τὸ ποιὸ ἀπὸ τὰ δύο εἶναι περισσότερο σοσιαλΗστή.
  Κι ἐμεῖς κρατᾶμε τὶς κοιλιές μας ἀπὸ τὰ γέλια…
  Τόσο ῥεζιλίκι πιά;
 • Τὸ Ἀντωνάκιον θὰ συναντηθῇ σήμερα μὲ τὸ Μπένυ.
  Ναί, γιὰ τὰ τῆς τρομοκρατίας καὶ γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῆς τρόικα.
  Αὐτοὶ ἀκόμη ξύνονται… 
 • Ὁ Γλέζος διαχωρίζει τὶς ἐννοιες.
  Μεταξὺ ἐνόπλου βίας καὶ λαϊκοῦ ἀγῶνος.
  Κύττα νὰ δῇς ποὺ τὰ στερνὰ τιμοῦν τὰ πρῶτα του ὅλο καὶ περισσότερο.
  Οἱ λοιποὶ κωλοτουμπιάζονται. 
 • Τελικὰ ὁ ἐγκληματίας γύρω ἀπὸ τὸν τόπο τοῦ ἐγκλήματος τριγυρίζει.
  Ἔτσι, γιὰ νὰ βεβαιωθῇ πὼς ξέφυγε τῆς συλλήψεως…
  Κι ὅλο αὐτό, ἔως νὰ …συλληφθῇ.
  Ὁ ἐγκληματίας φυσικὰ εἶναι ὅλα τὰ βολεμένα τσογλάνια, ποὺ μᾶς ῥουφοῦν τὸ αἷμα.
  Τὸ ἔγκλημα εἶναι ὁ σοσιαλισμός τους.
  Ποιός θά εἶναι ἄρα γέ αὐτός πού θά πληρώσῃ; Ἔ;

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Στὴν Μεσόγειο θὰ καταστραφοῦν τὰ χημικὰ τῆς Συρίας.
  Ἀπεφασίσθῃ, παρὰ τὶς διαμαρτυρίες τῶν παροικούντων καὶ τῶν οἰκολογικῶν ὀργανώσεων.
  Νά τούς χαρακτηρίσω ἤ νά τό ἀφήσω;

ἐθνικοὶ μπελάδες…

 • Κοινὸ ἀνακοινωθὲν ζητᾶ ὁ ΟΗΕ στὸ Κυπριακό.
  Κατὰ πῶς ἀντιλαμβανόμαστε οἱ ἀποφάσεις ἔχουν ληφθῇ ἤδη.
  Ἡ ἀνακοίνωσίς τους ἐκκρεμεῖ…
  Θὰ τὰ μάθουμε τὰ νεώτερα ὁσονούπῳ…
 • Ὁ διαχωρισμὸς τρομοκρατίας καὶ …τρομοκρατίας.
  Γιωτόπουλος, Ξηρός Σᾶββας καὶ Κουφοντίνας διαχωρίζουν τὶς θέσεις τους ἀπὸ τὸν Χριστόδουλο.
  Τί νά πιστέψω πιά;
  Οὔτε αὐτούς ἔπεισε;
  Ἄ πὰ πά… Κρίμα στὴν ἀπελευθέρωσιν!
 • Ἔχουμε πρόβλημα μὲ τὴν Τουρκία… Πολὺ μεγάλο… Γιὰ τὴν ὤρα…!!! (εἰκοστὴ ἑβδόμη ἐπανάληψις)
  Καὶ τὸ ὁποῖον θὰ γίνῃ συντόμως …πάρα πολὺ μεγάλο!!!
  Ποῦ θά προσπαθήσουν νά ἐκτονώσουν οἱ ἀπέναντι τήν δική τους κρίσιν;
  Χμμμ…
  Δέν τό βλέπουμε;
  Δὲν πειράζει, θὰ μᾶς ἔλθῃ ὡς …σφαλιάρα ξανάστροφη, γιὰ νὰ μάθουμε νὰ προσέχουμε περισσότερο τὰ σημάδια στὸ μέλλον!!!

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Οἱ μεταβιβάσεις ἀκινήτων προκαλοῦν …παράνοια!!!
  ΜὍπως φυσικὰ καὶ κάθε τὶ ἄλλο σήμερα στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν!!!
  Οἱ συμβολαιογράφοι ἀδυνατοῦν νὰ ὑπολογίσουν τὸν φόρο καὶ σηκώνουν τὰ χέρια ψηλά!!!
  Τὸ φροεισπρακτικὸν καθεστὼς σφυρίζει ἀδιάφορα καὶ οἱ ἰδιοκτῆτες …αὐτοκτονοῦν!!! 
 • Ὁ Φιλιππίδης ἀκόμη …ἔρχεται.
  Ἀπὸ τὴν Τουρκία…
  Βέβαια, ἐὰν θυμηθῶ κάποια σχόλια, ἴσως τελικῶς, κατὰ πῶς ὁδεύουν τὰ γεγονότα, νὰ μᾶς τὸν φέρουν …ξαπλωμένο!!!
  Ὄχι διότι εἶναι κακὰ τὰ γειτόνια μας ἀλλὰ γιατὶ παρὰ εἶναι συνεργάσιμα!!!
  Ξέρετε τί «σεισμούς» θά ἐπιφέρῃ ἡ ἄφιξις Φιλιππίδου στό Ἑλλαδοκαφριστάν;
 • Σὲ κάτι μῆνες θὰ ἐκδοθοῦν Γριβέας καὶ Βάτσικα.
  Ἐὰν φυσικὰ θὰ ἐκδοθοῦν…
  Διότι κατὰ πῶς τὸ πηγαίνουν κάποιοι, χειρότερα ἀπὸ τὴν ὑπόθεσιν Χριστοφοράκου θὰ τὸ καταντήσουν τὸ ζήτημα.

 • Μετάθεσις ἀν τὶ «ξηλώματος» γιὰ τὴν διευθύντρια τῶν φυλακῶν Κορυδαλλοῦ.
  Κι ἀν τὶ τῶν δέκα ἐμπλεκομένων συζητοῦν γιὰ δεκαεπτά.
  Τὸ ἐρώτημα παραμένει: γιατί ὄχι ἀργία στήν διευθύντρια; Ἐάν ἀποδειχθῇ πώς εἶχε ἔμμεσον ἤ ἄμεσον ἐμπλοκή, θά ἐπιστρέψῃ τά μισθά πού θά ἔχῃ λάβῃ στό μεταξύ;
  Οἱ ἐμπλεκόμενοι, κατὰ τὰ πορίσματα τῶν ἐρευνῶν πάντα, γιατί τίθενται σέ ἀργία; Αὐτοί εἶναι παιδιά κατωτέρων θεῶν; 
 • Εὐκολότερες οἱ φυλακίσεις γιὰ κακουργήματα.
  Μᾶς δηλώνουν πλέον πὼς θὰαααα… γίνονται.
  Καί τί ἀκριβῶς χαρακτηρίζεται σήμερα ὡς κακούργημα;
  Ποιοί εἶναι οἱ πραγματικοί ἐγκληματίες ἄρα γέ;
 • Τὴς ἀπεργίας συνέβῃ ἐχθές.
  Ἐν τάξει..
  Σήμερα ὅλα καλῶς ἔχουν…
  Εἶναι ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀπεργίες ποὺ …τονώνουν τὴν κοινωνικὴ ἀδράνεια!!!
 • Οἱ ὑπουργοὶ δικαιοσύνης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως μᾶς προτίμησαν.
  Ναί, ἦλθαν νὰ βροῦν τὸ Μπένυ γιὰ νὰ τοὺς διδάξῃ τὶς μεθοδολογίες ποὺ χρησιμοποιήσε, πρὸ κειμένου νὰ ἀκυρώσῃ μὲ τὰ βοθρονομολογήματά του τὸ Σύνταγμα. Γιὰ σεμινάρια δῆλα δὴ μᾶς ἤλθαν… Ὄχι γιὰ κάτι ἄλλο…
 • Ἡ …«σφαγή» τοῦ φρέσκου.
  Πότε ἤπιατε τελευταία φορά φρέσκο γάλα;
  Ποτέ; Τὸ γνωρίζω…
  Ἁπλῶς τὰ συμφέροντα τῆς ἀγορᾶς γάλακτος, αὐτὰ δῆλα δὴ ποὺ ἔως τώρα λυμαίνοντο καὶ αἰσχροκερδοῦσαν εἰς βάρος τῶν ἀγροτῶν, κι ὄχι μόνον, τὸ γάλα, τώρα καθορίζουν καὶ τὴν …«φρεσκοτητά» του. Δῆλα δὴ ἀποφασίζεται αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἐὰν τὸ «φρέσκο» θὰ εἶναι μπαγιάτικο ἑβδομάδος ἤ ἔτους.
 • Ὁ Μιχάλης Μοταντὸς στὸν ἀνακριτή.
  Ἐφοπλιστὴς ποὺ φαίνεται νὰ ἐμπλέκεται στὶς προμήθειες καὶ στὰ δωράκια τῶν ἐξοπλιστικῶν.
  Νά εἶναι ἄρα γέ ὁ μόνος;
  Πάντως παραμένει ἐλεύθερος μὲ 500.000 ἐγκύησιν.
  Χμμμ….

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Στὴν Μῆλο κλείνει τὸ ΙΚΑ.
  Καὶ ἀντιδροῦν οἱ κάτοικοι.
 • Ῥομποτικὴ χειρουργικὴ στὴν Ἑλλάδα.
  Ἕνας νέος κλάδος τῆς χειρουργικῆς, σὲ ἰδιωτικὸ νοσοκομεῖο, πολλὰ ὑποσχόμενος.
 • Νέες κινητοποιήσεις τῶν ἰατρῶν.
  Καὶ ἐξακολουθοῦμε νὰ μὴν ἔχουμε περίθαλψιν μέσα σὲ ὅλα αὐτά…
  Οὔτε νὰ πεθάνῃ μπορεῖ κάποιος σὲ αὐτὸν τὸν τόπο.

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Νέες ῥυθμίσεις γιὰ ΟΑΕΕ καὶ ΙΚΑ.
  Προαναγγέλλονται.
  Αὐτὸ βέβαια δὲν σημαίνει πὼς θὰ εἶναι καὶ …πραγματοποιήσιμες…
  Ἔως τώρα, κατὰ πῶς ἔχουν πορευθῆ, τὸ μόνον ποὺ καταλάβαμε εἶναι πὼς οἱ ὅποιες ῥυθμίσεις ἔγιναν, ὁδήγησαν τοὺς πολῖτες σὲ ἀπελεπιστικὲς καταστάσεις.
  Τί θά ἀλλάξῃ τώρα;
  Τὰ πάντα πρὸς τὸ …χειρότερον φυσικά!!! 
 • Καὶ τὸ στουρναροΣτουρνάριον ὀνειρεύεται οἰκονομικὲς ἀνακάμψεις.
  Ἔτσι λέει…
  Ἐννοεῖται πὼς πρέπει νὰ περιμένουμε ἀκριβῶς τὰ …ἀντίθετα!!!
 • Ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τοὺς ἐνστόλους ὁδηγεῖ σὲ …μειώσεις τῶν μισθῶν τους!!!
  Δὲν ξέρω πῶς τὰ καταφέρνουν, ἀλλὰ ἔχουν ἐπιτύχει τὸ ἀπόλυτον τῆς ἀνισοῤῥοπίας.
  Μία ἀπόφασις ποὺ κατοχυρώνει μισθολογικὰ κεκτημένα ἐρμηνεύεται ὅπως …ἐξυπηρετεῖ τοὺς κρατοῦντες καὶ οἱ ἔνστολοι ἀπειλοῦνται μὲ ἐπὶ πλέον μειώσεις στὰ εἰσοδήματά τους.
  Καὶ εἶναι βέβαιον πὼς σὲ αὐτὴν τὴν παράμετρο ἡ τρόικα λόγο δὲν ἔχει…
  Ἔχει ὅμως λόγο τὸ ὅ,τι πασχίζουν μὲ ὅλους τοὺς τρόπους νὰ μᾶς διαιρέσουν.
 • 50% ἔκπτωσις γιὰ τὰ ἐνεργειακὰ αὐθαίρετα.
  Στὸ ποσὸν νομιμοποιήσεως.
  Τρία πουλάκια κάθονται.
  Καί αύθαίρετον καί ἐνεργειακόν; Μά ποῦ ζοῦν;
  Ἐκτὸς κι ἐὰν ζητοῦν νὰ μετατραποῦν σὲ ἐνεργειακά, πρὸ κειμένου νὰ τὰ ἁρπάξουν κι ἀπὸ ἐκεῖ.
 • Καταργεῖται ἡ θεώρησις βιβλίων.
  Καλά…
  Νὰ μὴν χαιρόμαστε…
  Μὲ τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα ποὺ διαθέτουν, νὰ δῶ ποιὸς θὰ ἔχῃ δικαίωμα στὸ ἐλεύθερο ἐπάγγελμα. 
 • Καὶ τὸ χρέος διαρκῶς ἀνεβαίνει.
  Ὄχι ποὺ δὲν θὰ ἀνέβαινε…
  Μόνον ποὺ ὅταν θὰ τὸ καταλάβουν, πὼς ὅλο τὸ σύστημα εἶναι λάθος ἀπὸ τὴν βάσιν του, θὰ εἶναι ἀργὰ καὶ γιὰ αὐτούς.
  Τὸ τέλος τους θὰ εἶναι πολὺ ὀδυνηρό. Ἀπελπιστικὰ ὀδυνηρό.
  Τόσο ποὺ ἔχω ἀρχίσῃ νὰ τοὺς λυπᾶμαι…
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον  εἴχαμε…
  Καὶ ἀνέβηκε κατὰ +0,03%!!!
  Κόλλησε;

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Ἀνεγκέφαλος «δάσκαλος» κρατεῖται.
  Διότι ἔβαλε μαθητές του νὰ χαστουκίσουν συμμαθητή τους ποὺ ἦταν ἄτακτος.
 • Οἱ συνάδελφοι τοῦ ἀνεγκεφάλου δασκάλου, δάσκαλοι, τοῦ συμπαρίστανται.
  Τί νά πῶ; Καὶ σὲ ἀνώτερα!!!

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Πέντε διαδηλωτὲς νεκροὶ στὸ Κίεβον.
  Πολὺ καλὰ τὸ πηγαίνουν.
  Νά ἀναρωτηθοῦμε μήπως γιά τό πῶς πέθαναν; Ἤ ὄχι;

  Ἡ μήπως νά ἀναρωτηθοῦμε γιά τόν ῥόλο πού παίζει σήμερα ἡ Οὐκρανία στήν περιοχή;
 • Ἡ Ἀλ Κάιντα ζητᾷ νὰ παύσουν οἱ δολοφονίες στὴν Συρία.
  ἩΜάλλιστα τὶς χαρακτηρίζει ὡς …ἀδελφοκτόνες.
  Ἔ, ἦταν τὸ κερασάκι ποὺ ἔλειπε ἀπὸ τὴν τούρτα.
  Τώρα τὸ ἔχουμε κι αὐτό…
  Νὰ τὴν θυμόμαστε μὲ θλίψιν τὴν Συρία ποὺ χάσαμε…
 • Στὴν Ἰσπανία ἡ κόκα-κόλα ἔκλεισε τρία ἐργοστάσια.
  Νὰ δῶ πότε θὰ κλείσῃ ἐν τελῶς αὐτὸ τὸ τερατούργημα.
  Πάντως ἐδῶ ἔφυγε καὶ ἐπανῆλθε.
  Γιατί ἄρα γέ; Δέν ἀρκοῦσε ἡ κατασκοπία μέσῳ τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας καί χρειάζονταν ἐνισχύσεις; 
 • Κατάστασις ἐκτάκτου ἀνάγκης στὴν  Μπανκόγκ.
  Λόγῳ διαδηλώσεων.
  Πῶς θά καταλήξουν;
  Ὅπως ὅλοι μας φυσικά… 
 • «Φρένο» στὸ πρόγραμμα ἐμπλουτισμοῦ οὐρανίου.
  Ἀπὸ τὸ Ἰράν.
  Πασχίζουν νὰ παραμείνουν ἐντὸς ὁρίων συμφωνίας τους μὲ τὴν διεθνὴ κοινότητα.
 • Ἡ Ἀργεντινὴ ξανα-χρεοκοπεῖ!
  Μήπως τελικῶς τό πρόβλημά της εἶναι ἀλλοῦ κι ὄχι στά χρέη;
  Μήπως εἶναι πολύ σοβαρότερον;

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…

Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply