Οἱ Ἕλληνες θεομάχοι.

Οἱ Ἕλληνες θεομάχοι.Ὁ Διομήδης, ἥρως τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου, ἐλέγετο πὼς ἦταν ἀπὸ τοὺς πιὸ ἠθικοὺς βασιλεῖς.

Ὁ Διομήδης πολέμησε μὲ τὸν Ἄρη καὶ μὲ τὴν Ἀφροδίτη καὶ τοὺς πλήγωσε.

Βλέπετε, οἱ πρόγονοί μας δὲν ἦταν δοῦλοι κανενὸς.
Πότε δὲν προσκυνοῦσαν ἀνθρωπο ἢ θεό.
Ὁ Θεμιστοκλῆς ὅταν παρουσιάστηκε στὸν Ξέρξη ἔριξε τὸ δαχτυλλιδι του κάτω καὶ ἔσκυψε γιὰ νὰ τὸ πιάσει.
Αὐτὸ ἦταν τὸ προσκύνημά του.

Δαρίβας Παναγιώτης

(Visited 92 times, 1 visits today)
Leave a Reply