Θρησκευτικὰ ἐρωτήματα.

Θρησκευτικὰ ἐρωτήματα.Ἡ κυρία συνήγορος τοῦ Πακιστανοῦ ἐδήλωσε στὴν ἀγόρευσή της, ὅτι οἱ πράξεις του ὑπαγορεύθησαν ἀπό: «τὸ γεγονὸς ὅτι προέρχεται ἀπὸ μουσουλμανικὴ χώρα καὶ ἡ γυναίκα, γιὰ τὴν θρησκεία του, εἶναι ὑποδεέστερη τοῦ ἀνδρός…»

===

Αὐτὸ θέτει πολύ-πολὺ καίρια ἐρωτήματα:

1ον. Πρὸς τὸν ἐπίσημο Ἕλληνα κρατικὸ ἀξιωματοῦχο, τὸν μουφτὴ τῆς Κομοτινῆς: Συμφωνεῖτε μέ αὐτήν τήν θέση;
2ον. Πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ ἔννομον τάξη (Πρὸς τὸν ὑπουργὸ παιδείας-θρησκευμάτων): Ἡ θρησκεία πού ἔχει τέτοια θέση, εἶναι «καταστροφικὴ θρησκεία», ποὺ δὲν συνάδει μὲ τὰς διακηρύξεις περί ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Νά ὑπάρχῃ ἐντός τῶν πλαισίων τῆς πολιτείας ἤ ὄχι; 

 Παναγιώτης Μαρίνης

φωτογραφία

(Visited 34 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Θρησκευτικὰ ἐρωτήματα.

Leave a Reply