Τὸ Γκραὰλ δὲν ἀρκεῖ νὰ τὸ βρῇς. Πρέπει καὶ νὰ τὸ κερδίσῃς!

Τὸ Γκραὰλ δὲν ἀρκεῖ νὰ τὸ βρῇς. Πρέπει καὶ νὰ τὸ κερδίσῃς!(Τὸ Γκραάλ μᾶλλον δὲν εἶναι «σκεῦος».
Φρονῶ, ὁ ὁλιγόνους.)
Τὸ Γκραάλ! Δὲν ἀρκεῖ νὰ τὸ βρῇς. Πρέπει καὶ νὰ τὸ κερδίσῃς. Ἀπ᾿ τὰ χέρια τοῦ φρουροῦ-ἀγγέλου.
Ἡ ῥομαντικὴ ἐλαιογραφία, τοῦ Φανταίν-Λατούρ (ἀπὸ Natalia Agapiou).
(Τὴν ὁποίαν καὶ μερσοῦμε πατοκόρφως).
Μουσική; Τὶ ἄλλο; Parsifal!

Φρεάντλης

(Visited 29 times, 1 visits today)
Leave a Reply