Ὁ φιλελευθερισμὸς στὴν πράξη ἐνάντια στὸν σοσιαλισμὸ στὴν πράξη.

Ὁ φιλελευθερισμὸς στὴν πράξη ἐνάντια στὸν σοσιαλισμὸ στὴν πράξη.Τὴν στιγμή ποὺ ὁ ὑποκριτὴς Ὀμπάμα ἔκανε τὶς διακοπές του μὲ χρήματα τῶν φορολογουμένων στὴν Χαβάη, ὁ Γερουσιαστὴς Rand Paul πέρασε τὶς διακοπές του πραγματοποιῶντας δωρεὰν χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις.

Ο libertarian rand Paul πραγματοποιεῖ τουλάχιστον 15 δωρεὰν χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις, τηρῶντας τὸ ἀξιακό του σύστημα καὶ μένοντας πιστὸς στὴν πρακτικὴ τοῦ ἐθελοντισμοῦ, καθὼς ὁ Ὀμπάμα ἀρκεῖται στὰ παχειὰ λόγια περὶ ἰσονομίας καὶ προστασίας τοῦ πολίτου ἀπὸ τὸ κράτος.

Ἔνας τυπικὸς σοσιαλιστὴς (liberal) ὁ ὁποῖος μὲ τὰ λεφτὰ τῶν ἄλλων κάνει διακοπὲς καὶ μὲ τὰ λεφτὰ τῶν ἄλλων ὑπόσχεται πὼς θὰ σώσει τὸν κόσμο.

Χίλια μπράβο στον Ran Paul.
Αὐτὸς εἶναι ὁ φιλελευθερισμὸς στην πράξῃ ἐνάντια στὸν σοσιαλισμὸ στὴν πράξη.

Εὐθύμης Μαραμῆς

Rand Paul Spent HIS “Vacation” Giving Out Free Eye Surgeries

All politicians are known for “talking the talk,” but only a principled few actually “walk the walk” — Rand Paul being one of them.

In recent months, President Obama berated the GOP for going home to their families for the holidays while other families across the country suffered. Of course, being the hypocrite that he is, he blasted the GOP over this while he was on a partially taxpayer-funded vacation… in Hawaii… at home… for Christmas. “Just a few days after Christmas,” he said, “more than one million of our fellow Americans lost a vital economic lifeline – the temporary insurance that helps folks make ends meet while they look for a job. Republicans in Congress went home for the holidays and let that lifeline expire.

Rand Paul is a self-described libertarian Republican who believes private charity is both an effective and moral alternative to government handouts — and he practices what he preaches. Paul, an ophthalmologist, spent his vacation performing free eye surgeries to those in need. In fact, he has done over one hundred pro bono surgeries since he has been in practice.

capitalism institute

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply