Τὰ ὄνειρα χρειάζονται μία εὐκαιρία.

 Τὰ ὄνειρα χρειάζονται μία εὐκαιρία.Σήμερα καταλαβαίνεις πόσο εὐλογημένος εἶσαι.
Μέσα σου ὑπάρχει ἔνα ὄνειρο ποὺ τὸ διατηρεῖς στὸ ἱερὸ καταφύγιο τῆς ψυχῆς σου.
 Τὶς στιγμὲς τοῦ ἐνθουσιασμοῦ ξεχειλίζεις ἀπὸ δύναμη καὶ αὐτοπεποίθηση γιὰ τὶς χρυσὲς δυνατότητες ποὺ ξετυλίγονται μπροστά σου.
 Ἐπειδὴ ὅμως ὁ ἐνθουσιασμὸς εἶναι ἔνα συναίσθημα ποὺ δύσκολα μπορεῖς νὰ τὸ ἀντέξεις μόνος, τὸ ἐκμυστηρεύεσαι στους ἀγαπημένους σου.
Ἡ ἔλλειψη ἐνθουσιασμοῦ ἀπὸ μέρους τους σὲ πληγώνει καὶ σὲ ἀπογοητεύει.
Ἀρχίζουν ὕστερα, γιὰ τὸ δικό σου καλὸ, νὰ ἀπαριθμοῦν ἔναν ἔναν τοὺς κινδύνους ποὺ παραμονεύουν καὶ ἀποκλείουν κάθε πιθανότητα νὰ πετύχεις.

 Εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὶς ἀπόψεις τῶν ἄλλων.
Οἱ περισσότεροι ἐπηρεάζονται καὶ κυρίως ἀπὸ ἄτομα ποὺ δὲν ἔχουν ὑλοποιήσει τὰ δικά τους ὄνειρα καὶ αὐτὸ κάνει τὴν κρίση τους ἐπικίνδυνη.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχὴ ὅταν ἐκμυστηρεύεσαι τὰ κρυφά σου ὄνειρα, γιατὶ οἱ πρῶτοι μῆνες τῆς συλλήψεως τοῦ ὀνείρου, ὅταν δηλαδὴ αὐτὸ βρίσκεται στὴν ὀνειρικὴ συνείδηση, ἡ ὁποία προηγεῖται τῆς δημιουργίας, εἶναι μιὰ εὐάλωτη χρονικὴ περίοδος καὶ πολλὰ ὄνειρα δὲν ἔγινάν ποτὲ πραγματικότητα ἐξ αἰτίας τῆς ἀποδυναμώσεως τῆς πίστεως καὶ τῆς ὕπουλης καὶ ὑπογείας ὑποτιμήσεώς τους ἀπὸ τρίτους, οἱ ὁποῖοι ἐπηρέασαν τὴν πίστη γιὰ τὸ ὄνειρο.

Ποτὲ δὲν θὰ μάθουμε πόσα ὑπέροχα ὄνειρα καὶ ἐξαιρετικὲς ἰδέες ἀφάνισαν ἡ ἄγνοια καὶ ὁ φόβος. Εἶναι καλὸ νὰ φυλάξεις τὸ ὄνειρό σου μακριὰ ἀπὸ τὴν ὀνειροκτονία, νὰ δεσμευτεῖς σὲ αὐτὸ καὶ τότε κάθε εἴδους συγκυρίες θὰ μεσολαβήσουν γιὰ τὴν ὑλοποίησή του.

Μόλις μέσα σου πάρεις τὴν ἀπόφαση μιὰ συνεχὴς ῥοὴ γεγονότων, συναντήσεων καὶ βοηθείας θὰ προκύψουν, μὲ ἔναν τρόπο μαγικό ποὺ κανένας ἄνθρωπος δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὀνειρευτεῖ  ποτὲ ὅτι θὰ τύχουν στὴν πορεία του..

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply