Μόνον δικαιώματα ἔχουν οἱ γκέι; Ἀπό ὑποχρεώσεις τίποτα;

Μόνον δικαιώματα ἔχουν οἱ γκέι; Ἀπό ὑποχρεώσεις τίποτα;Κάποιος ἄνδρας δέχθηκε νὰ δώσῃ σπέρμα σὲ δύο λεσβίες γιὰ νὰ κάνουν παιδί, ὑπογράφοντας μὲ αὐτὲς ἕνα συμβόλαιο ὅτι δὲν θὰ ἔχει καμμία γονεϊκὴ ὑποχρέωση. Κάποια στιγμὴ αὐτὲς χρειάστηκαν ἐπιπλέον χρήματα καὶ αἰτήθηκαν στὸ κράτος γιὰ ἐπίδομα.
Τότε τὸ κράτος ἄσκησε δίωξη -καταχρηστικά- στὸν ἄνδρα γιὰ νὰ πληρώνῃ αὐτὸς διατροφή.

Ἡ «κοινότητα» τῶν γκέι κτλ. γιὰ δικαιώματα καὶ λοιπὲς ἀσυναρτησίες ἔμεινε πλήρως σιωπηλὴ καὶ δὲν ὑποστήριξε ὅτι ἔπρεπε νὰ τηρηθῇ τὸ συμβόλαιο ποὺ εἶχε ὑπογραφθεῖ μὲ τὶς δύο λεσβίες, κάτι ποὺ ἐξέθεσε τὴν ὑποκρισία τους.

Πέρσεια Ἑκάτη

«…And strangely, the LGBT community remained silent, never trying to argue that the same sex couple should be forced to live up to their contractual obligations as parents. Theoretically marriage equality advocates should have been supporting Marotta because it would strengthen the idea that same sex couples who adopt children should be treated the same as all parents. Sadly, that was never the case….»

the libertarian republic

(Visited 75 times, 1 visits today)
Leave a Reply