Ἔχουν καὶ οἱ σχέσεις χαρακτήρα…

Ἔχουν καὶ οἱ σχέσεις χαρακτήρα...Ἔχουν καὶ οἱ σχέσεις τὸ χαρακτήρα τους…

Ἀλλες εἶναι ἤσυχες καὶ γλυκὲς… Θυμίζουν τζάκι καὶ σπιτικὴ μαρμελάδα.

Ἀλλες ποὺ δὲν ἔχω ὄνομα γι αὐτές, εἶναι ἐκεῖνες που κρατοῦν μόνον ἐπειδὴ ὑπάρχουν οἱ ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸ παρελθόν, ποὺ εἶναι πιὸ ἰσχυρὲς ἀπὸ τὸ μέλλον τὸ ἀβέβαιο καὶ καταφεύγει κάποιος σ’ αὐτές, ἐλπίζοντας ὅτι ἄν τὶς ῥίξει μὲ τὴν χούφτα ἐπάνω στὸ τέλμα τοῦ παρόντος, αὐτὲς θὰ ξαναζωντανέψουν τὴν σχέση.

Ἀλλες πάλι εἶναι βαρετὲς καὶ μονότονες.

Ἀλλες γεμάτες ἀγάπη, χαρά, ἔρωτα καὶ ἐξέλιξη, ἄλλες εἶναι ἀνταγωνιστικές, ἄλλες ἀντισυμβατικές, ἄλλες παράνομες, ἄλλες παθιασμένες.

Ἀλλες εἶναι, οὔτε καὶ γι’ αὐτὲς ἔχω ὄνομα, σὰν τὸ ποδήλατο, ποὺ οἱ ῥόδες συνεχίζουν νὰ γυρνοῦν, ἄκομα καὶ ὅταν αὐτὸ ἔχει πέσει.

Ἀλλες εἶναι ὑπάκουες στὶς κοινωνικὲς συμβάσεις.

Ἀλλὰ ὄλες εἶναι ἱερές, γιατὶ ἐκεῖ κατοικεῖ ἡ ψυχή.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply