Τὴν ἱστορίαν γράφουν οἱ πεπαιδευμένοι.

Τὴν ἱστορίαν γράφουν οἱ πεπαιδευμένοι.Ψιλομπαρούφα μοῦ φαίνεται αὐτὴ ἡ κοινοτυπία «τὴν ἱστορίαν τὴν γράφουν οἱ νικηταί».
Οἱ καθ᾿ ἡμᾶς μεγαλύτεροι ἱστορικοί, Θουκυδίδης καὶ Πολύβιος ὑπῆρξαν …τελείως ἡττημένοι.
Τὴν ἱστορίαν γράφουν οἱ πεπαιδευμένοι. Ἐκεῖνοι τῶν ὁποίων ὁ λόγος ἵσταται ὡς «monumentum aere perennius, regalique situ pyramidum altius…».
Τὴν γράφουν καὶ πεπαιδευμένοι-προσκυνημένοι, ὡς ὁ Κριτόβουλος ἐκεῖνος.

Φρεάντλης

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply