Ὅλα τὰ εἴχαμε, τὰ αὐτονομημένα Ἑπτάνησα μᾶς ἔλειπαν.

Ὅλα τὰ εἴχαμε, τὰ αὐτονομημένα Ἑπτάνησα μᾶς ἔλειπαν.Δὲ μᾶς φτάνουν οἱ δεκάδες ΜΚΟ, χρηματοδοτούμενες ἀπὸ τὰ ἱδρύματα Soros, οἱ ὁποῖες συνεπικουροῦν στὸν ἐποικισμὸ τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ ΙΣΛΑΜ, δὲν μᾶς φτάνουν οἱ χιλιάδες ἀφελεῖς συνοδηπόροι στρατευμένων διεθνιστὼν (Ῥεπούση) στὴν ἐθνοαποδόμηση, δὲν μᾶς φτάνουν τὰ Οὐράνια τόξα, ἐσχάτως μᾶς προέκυψε καὶ αὐτονομιστικὴ κινήση στὰ Ἐπτάνησα!!!!!…

Κάποιος γραφικὸς Τσουκαλᾶς κινεῖ τὸ θέμα, τὸ ὁποῖο ἀναπαράγει ἡ guardian, ὁ ὁποῖος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἡ Κέρκυρα ὑπῆρξε καὶ ὡς ἀποικία Φοινίκων (ὁ νοῶν νοείτω)…

Ὁ Τσουκαλᾶς ξαφνικὰ βρίσκει χρήματα καὶ ἐκδίδει ἐφημερίδα σὲ μέγεθος Α3, ἐνῶ στρατολογεῖ καὶ «στελέχη» στὸ «κίνημα»…
Ἐδῶ στὸ F/B παρουσιάστηκε μὲ τὴν μορφὴ σελίδας, ποὺ ἡγεῖται ἔνας anastazio nicoluzo ὑπὸ τὴν προμετωπίδα «Κίνημα Ἐπτανησίων πολιτῶν»…

Ὁ κακοήθης καρκίνος ἐξαπλώνεται….

Ὄθων Δρακάτος

(Visited 31 times, 1 visits today)
Leave a Reply