Οἱ Ὑποκριταί.

«Oἱ Ὑποκριταί» (1857), Οἱ Ὑποκριταί.

τοῦ Gustave Doré, ἀπὸ τὴν σειρὰ του βασισμένη στὴν «Θεία Κωμωδία» τοῦ Δάντη.

Πέρσεια Ἑκάτη

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply