Ἡ ἀδιαπέραστος ἀσπίδα τοῦ Ἀχιλλέως.

 Ἡ ἀδιαπέραστος ἀσπίδα τοῦ Ἀχιλλέως.

Σύμφωνα μὲ πειράματα προσωμειώσεως, τοῦ καθηγητοῦ τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς, τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, κυρίου Στεφάνου Παϊπέτη, ἡ ἀσπίδα τοῦ Ἀχιλλέως ἦταν πράγματι ἀδιαπέραστη, ὅπως ἀκριβῶςμᾶς περιέγραφε ὁ Ὅμηρος.
Ὁ καθηγητής, μὲ βάση τὶς περιγραφὲς τῆς Ἰλιάδος, κατασκεύασε στὸν ὑπολογιστή του, μὲ μεγάλη ἀκρίβεια, τὴν ἀσπίδα τοῦ Ἀχιλλέως καὶ πειραματίστηκε σὲ πείραμα προσομοιώσεως, μὲ τὶς ἰδιότητες τῶν σχετικῶν ὑλικῶν.

Ἡ ἀσπίδα, ὅπως λέιε, κατασκευάσθηκε περίπου ὅπως μὲ τὴν συγχρόνη τεχνολογία.
Ἀποτελεῖτο ἀπὸ πέντε μεταλλικὲς στρώσεις.
Ἡ ἀντιδιατρητικὴ συμπεριφορὰ τῆς ἀσπίδος τοῦ Ἀχιλέως, στὴν προσομοίωση, ἀπεκάλυψε ὅτι τὸ στρῶμα μαλακοῦ χρυσοῦ, ποὺ περιεῖχε, εἶναι ἀδιαπέραστο καὶ βασίζεται στὶς ἀρχὲς τῆς μηχανικῆς.

Τί ἔχουν νά σχολιάσουν οἱ «καθῶς πρέπει» ἐπιστήμονες πού ἀποκαλοῦν τόν Ὅμηρο παραμυθᾶ;

Παναγιώτης Δαρίβας

(Visited 165 times, 1 visits today)
Leave a Reply