Ὁ ὑπαρκτὸς τάφος τοῦ Οἰδίποδος.

Ὅλοι οἱ μῦθοι νομίζω κρύβουν ἱστορικὰ γεγονότα:

Ὁ ὑπαρκτὸς τάφος τοῦ Οἰδίποδος.Ἔχουμε τὴν τραγωδία τοῦ Σοφοκλὴ «Ἀντιγόνη».
 Ἡ Ἀντιγονη ἦταν κόρη τοῦ Οἰδίποδος.
Ὁ Παυσανίας μνημονεύει τοὺς τάφους τοῦ Τυδέως, τοῦ Μελάνιππου καὶ τὰ «Οἰδίποδος παίδων Μνήματα».
Ὁ καθηγητής- ἀρχαιολόγος κ. Θεόδωρος Σπυρόπουλος, λέει ὅτι ὁ τάφος τοῦ Οἰδίποδος βρέθηκε κατά τὶς ἀνασκαφές του στὸν λόφο «Μεγάλο Καστέλι» τῶν Θηβῶν.
Στο μυκηναϊκὸ νεκροταφεῖο, στὸ Μεγάλο Καστέλι, βρέθηκαν ἀρκετοὶ λαξευτοί, κατὰ κανόνα διπλοί, θαλαμωτοὶ τάφοι.
Ὁ μεγαλύτερος ἦταν αὐτὸς τῆς βορείας πλευρὰς τοῦ λόφου, ποὺ εἶναι κι ὁ μεγαλύτερος λαξευτὸς τάφος ποὺ ἔχει βρεθεῖ στην Ἑλλάδα (διαστ. 11x 7x 4 m ), κι αὐτὸν ὁ Παυσανίας ὀνομάζει «Οἰδίποδος παίδων Μνήματα».
Ἔδωσε μάλιστα τὴν ἀκριβῆ καὶ πιστοποιημένη ἀπόστασή του ἀπὸ τὴν «Οἰδιποδεία Κρήνη», τὴν ὁποία ἀνεκάλυψε ὁ Ἀντώνης Κεραμόπουλος στὴν πλατεῖα τῶν Ἁγιών Θεοδώρων, ἑνὸς προαστίου τῶν Θηβῶν.
 Σ’ αὐτὴν λέγεται πὼς ἔπλυνε τὰ πατροκτόνα χέρια του ὁ Οἰδίπους μετὰ τὸ φόνο τοῦ Λαΐου. Στὴν τραγωδία τοῦ Σοφοκλέους «Ἀντιγόνη», ἡ ἡρωίδα περιγράφει τὸν τάφο, στὸν ὁποῖο θὰ ταφεῖ ζωντανή:
 «Ὢ τύμβε, νυφική μου παστάδα, κατοικία σκαμμένη στον βράχο, ποὺ φυλάσσεται συνεχῶς. Ἐκεῖ ἔρχομαι γιὰ νὰ συναντήσω τοὺς δικούς μου, ποὺ εἶναι πολλοὶ καὶ τοὺς ἔχει πάρει ἡ Περσεφόνη στὸν Ἅδη».

Βλέπουμε νὰ περιγράφει τὸν ἴδιο τάφο, ποὺ ἀνακαλύφτηκε στὸν λόφο τῶν Θηβῶν, ποὺ εἶναι ὁ οἰκογενειακὸς τάφος τοῦ Οἰδίποδος.
 Ἄρα τίποτα δὲν εἶναι παραμύθια.
Ἐπάνω ὁ φερόμενος γιὰ οἰκογενειακὸς τάφος τοῦ Οἰδίποδος.

Παναγιώτης Δαρίβας
Μὲ πληροφορίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 49 times, 1 visits today)
Leave a Reply