Τὸ μόνον ποὺ μὲ ἐνδιαφέρει, εἶναι ἡ καρτέλα τῶν ἐνσήμων του…

Τὸ μόνον ποὺ μὲ ἐνδιαφέρει, εἶναι ἡ καρτέλα τῶν ἐνσήμων του...Ἀπὸ τὸν καιρὸν ποὺ πολιτικῶς ἐκφράζομαι μέσῳ τοῦ (πρὸς δυστυχίαν τῶν ἰθαγενῶν τῆς χώρας μου) ἀνιδρύτου ἀκόμη «Κόμματος τῶν Ἑνετοφρόνων», δηλῶ δημοσίᾳ ὅτι δὲν προτίθεμαι -οὐδέποτε- νὰ ψηφίσω πολιτικὸν ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ «Πόθεν Ἔσχες» του, ἢ τοῦ βιβλιαρίου ὑγιείας του.
Ἀδιαφορῶ πλήρως διὰ τὸ πόσας μετοχὰς ἔχει ὁ τάδες εἰς ἑταιρείαν τῶν Καϋμανῶν Νήσων, ἢ ἂν ὁ τάδες εἶναι φορεὺς τῆς ὠχρᾶς σπειροχαίτης.
Τὸ μόνον ποὺ μὲ ἐνδιαφέρει, εἶναι ἡ καρτέλα τῶν ἐνσήμων του ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὸ ἂν ἔχῃ κερδίσει πολλὰ χρήματα, προτοῦ ἐμπλακῇ στὴν πολιτικήν, ἄνευ ἐμπλοκῆς του εἰς τὸν τροχὸν τῆς Δικαιοσύνης.
Ὅπως δηλαδὴ ἐπὶ μιὰν χιλιετίαν ἐκυβερνήθη τὸ Ἑνετικὸν Κράτος.
Ἐκυβερνήθη δι᾿ ἑνὸς ὑπερόχου μίγματος ἀριστοκρατίας, δημοκρατίας, μοναρχίας καὶ κυρίως, πατριωτικοῦ καπιταλισμοῦ.

Φρεάντλης

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply