Εἶναι ἄδικο νὰ ἀνησυχῇς γιὰ πράγματα ποὺ …δὲν θὰ συμβοῦν ποτέ!

Εἶναι ἄδικο νὰ ἀνησυχῇς γιὰ πράγματα ποὺ ...δὲν θὰ συμβοῦν ποτέ!Σήμερα βάλε ἔνα τέλος στὶς ψευδαισθήσεις ποὺ σὲ κάνουν νὰ  ἀνησυχεῖς γιὰ τὰ πάντα,
γιατί…
…εἶναι ἄδικο νὰ περνᾷς τὴν ζωή σου ἀνησυχώντας γιὰ πράγματα ποὺ δὲν πρόκειται νὰ συμβοῦν ποτέ…

…Ὅπως ὅπως ὁμολόγησε καὶ ὁ Mark Twain, λίγο πρὶν τὸ τέλος τῆς ζωῆς του……

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply