Ἕλληνες στήν Κίνα;

Ἕλληνες στην Κίνα πρὶν χιλιάδες χρόνια:

Ἕλληνες στήν Κίνα;Τὸ Γιουνὰν εἶναι μιὰ ὀνομασία Ἑλληνική, ἐδῶ καὶ μερικὲς χιλιάδες χρόνια.
Ἐκτὸς αὐτῶν, σύμφωνα μὲ τὰ δημοσιεύματα τῆς ἐποχῆς, βρήκαν καὶ ἀνάγλυφες παραστάσεις μὲ μαιάνδρους, ἀμφορεῖς ἑλληνικοὺς καὶ μὲ ἀναπαραστάσεις ἀπὸ τὰ ὁμηρικὰ ἕπη.

Ἀπὸ τὸ 1950 Γερμανοὶ ἀρχαιολόγοι ἀπέδειξαν τὴν ὑπάρξη τουλάχιστον δώδεκα ἑλληνικῶν πόλεων στὴν Κίνα καὶ ὄλες οἱ ἀποστολὲς αὐτὲς ἀπελάθησαν ἀπὸ τὴν χώρα.
Ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση διέταξε τὴν καλύψη τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων, μὲ λόφους χώματος, στους ὁποίους φυτεύθηκαν δάση.
Οἱ Κινέζοι καὶ οἱ κάθε Κινέζοι θὰ ἔκαναν τὸ πᾶν γιὰ νὰ σβήσουν κάθε ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο ποὺ θὰ ἀπεδείκνυε  ὅτι οἱ Ἕλληνες ἔζησαν στὴν Κίνα.

Ἐπάνω, στὴν φωτογραφία, ντόπιες …Κινεζοποῦλες!!!!!!

Παναγιώτης Δαρίβας

(Visited 70 times, 1 visits today)
Leave a Reply