Ξεχασμένοι ἀλλὰ …χρήσιμοι «Αἰγαιο-Μακεδόνες»!!!

«Αἰγαιομακεδόνες……!!!»

Οἱ Ἐπίγονοι τῶν ΕΑΜ-κομμουνιστο-Βουλγάρων ἐν Ἑλλάδι καὶ ἐν Σκοπίῳ, ἔχοντας ἁλώση τὴν ἐξουσία καὶ στὶς δύο χῶρες καὶ ἔχοντας κληρονομικὴ ἕλξη(!!!) χαριεντίζονται προδοτικὰ -«παίζουν» μὲ τὸ «εἶναι – ὄνομα – Μακεδονία» τῶν Ἑλλήνων, ξεχνώντας ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἔχουν καταθέση καὶ τεράστιο φόρο αἵματος, για τὴν Μακεδονία μας, ὅπως καὶ ὅτι δεν εἶναι ὅμοιον Ἑλλήνων νὰ εὐτελίζουν (χαρίζουν-πωλοῦν) ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς στὸ ὄνομα τῆς παγκοσμίου δουλικότητος – βαρβαρότητος τῆς νέας τάξεως πραγμάτων!

~*-*~*-*~*-*~*-*~*-*~

Φωτογραφία:
Ἕνα ἀπὸ τὰ τεκμήρια τῆς ἐνθελλικότητος-«προδοσίας» τους (στὴν Ἐφημερίδα ΕΛΛΑΣ τῆς 15ης Ὀκτωβρίου 1945)

Φυγόδικοι ΕΛΑΣίται
καταφεύγουν εἰς Γιουγκοσλαυΐαν 

Βελιγράδιον. Ὀκτώβριος. (Ἰδιαιτέρα ὑπηρεσία).
Ὁ ῥαδιοσταθμὸς τοῦ Βελιγραδίου, ἀναφέρων καὶ πάλιν ὅτι πρόσφυγες ἐκ τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας ἐξακολουθοῦν νὰ καταφθάνουν εἰς Γιουγκοσλαυΐαν καὶ ἰδιατέρως εἰς Μοναστήριον, βεβαιοῖ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν εἶνε ἀγωνισταὶ τοῦ ΕΑΜ καὶ ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ ἑλληνικὴ Μακεδονία ἔδωκε 15.000 ἄνδρας διὰ τὸν ἀγῶνα ἐναντίον τοῦ κατακτητοῦ, οἱ ὁποῖοι σήμερον καταδιώκονται, παρὰ τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως.

Ὡς παράδειγμα ἀναφέρει τὸ 28ον Σύνταγμα τοῦ ΕΛΑΣ, τὸ ὁποῖον ἀπετελεῖτο ἀποκλειστικὰ ἀπὸ «Αἰγαιομακεδόνας». Σήμερον οἱ πρόσφυγες αὐτοὶ κατανέμονται εἰς διαφόρους περιφερείας τῆς Γιουγκοσλαυΐας, ὅπου τοὺς δίδεται ἐργασία εἰς τοὺς ἀγρούς, εἰς τὰ ἀνθρακωρυχεία ἢ τὰ ἐργοστάσια.

~*-*~*-*~*-*~*-*~*-*~

Προειδοποίησις: Μὴν τολμήσετε!!!

Ῥιζόγιαννης Σωτήρης

(Visited 147 times, 1 visits today)
Leave a Reply