Περιμένοντας τὴν …ζωή μας.

Περιμένοντας τὴν ...ζωή μας.Ὑπῆρχε κάποτε ἔνας ἄνθρωπός ποὺ περίμενε γιὰ ὁλόκληρη τὴν ζωή του νὰ γίνει εὐτυχισμένος.
Τὴν τελευταία φορὰ ποὺ εἴχαμε νέα του, ἀκόμη περίμενε…
Καθόταν στὴν αἴθουσα ἀναμονῆς καὶ περίμενε…. τὸ πράσινο φανάρι, τὸν μεγάλο ἔρωτα, τὶς καλλίτερες ἐποχές, τὴν γέφυρα νὰ ἐμφανιστεῖ…

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι γερνοῦν πρόωρα ἐπειδὴ περιμένουν νὰ ζήσουν μετὰ τῆν δουλειά, μετὰ τὴν κρίση, μετὰ τὴν συντάξη καὶ ἀφοῦ τακτοποιηθοῦν ἀκόμη καὶ …τὰ ἐγγόνια τους…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply