Καληνύκτα οἰκογενειακὸ ἄσυλο, ἰδιωτικὴ ζωή, προσωπικὰ δεδομένα… γιὰ τὸ καλό μας!

Με την παραμικρή αφορμή …καταργούν βασικά και κατοχυρωμένα, από το Αμερικανικό Σύνταγμα Δικαιώματα.Καληνύκτα οἰκογενειακὸ ἄσυλο, ἰδιωτικὴ ζωή, προσωπικὰ δεδομένα... γιὰ τὸ καλό μας!1

Καληνύκτα Οικογενειακό Άσυλο…
Καληνύκτα Τηλεφωνικό Απόρρητο…
Καληνύκτα προσωπικά Δεδομένα.

  Καληνύκτα οἰκογενειακὸ ἄσυλο, ἰδιωτικὴ ζωή, προσωπικὰ δεδομένα... γιὰ τὸ καλό μας!4Χωρίς εισαγγελική εντολή η έρευνα κατ’ οίκον, η παρακολούθηση τηλεφώνων Καληνύκτα οἰκογενειακὸ ἄσυλο, ἰδιωτικὴ ζωή, προσωπικὰ δεδομένα... γιὰ τὸ καλό μας!3και μέχρι 100 μίλια Καληνύκτα οἰκογενειακὸ ἄσυλο, ἰδιωτικὴ ζωή, προσωπικὰ δεδομένα... γιὰ τὸ καλό μας!2από τα σύνορα των ΗΠΑ. οι αρχές θα μπορούν να ελέγχουν και τα δεδομένα των φορητών υπολογιστών. 

Στην Ελλάδα …ψηφίζονται παρόμοια εγκληματικά νομοσχέδια, Καληνύκτα οἰκογενειακὸ ἄσυλο, ἰδιωτικὴ ζωή, προσωπικὰ δεδομένα... γιὰ τὸ καλό μας!5χωρίς την παραμικρή διαβούλευση και δημοσιοποίηση. 

Τα ΜΜΕ, υπηρετώντας το Κτήνος, παρουσιάζουν τις εντελώς παράνομες αυτές πρακτικές, ως επιτεύγματα της τεχνολογίας Καληνύκτα οἰκογενειακὸ ἄσυλο, ἰδιωτικὴ ζωή, προσωπικὰ δεδομένα... γιὰ τὸ καλό μας!8 Καληνύκτα οἰκογενειακὸ ἄσυλο, ἰδιωτικὴ ζωή, προσωπικὰ δεδομένα... γιὰ τὸ καλό μας!9 Καληνύκτα οἰκογενειακὸ ἄσυλο, ἰδιωτικὴ ζωή, προσωπικὰ δεδομένα... γιὰ τὸ καλό μας!3 Καληνύκτα οἰκογενειακὸ ἄσυλο, ἰδιωτικὴ ζωή, προσωπικὰ δεδομένα... γιὰ τὸ καλό μας!7που ενισχύουν τη «δική» μας ασφάλεια.

Καληνύκτα οἰκογενειακὸ ἄσυλο, ἰδιωτικὴ ζωή, προσωπικὰ δεδομένα... γιὰ τὸ καλό μας!6Σίγμα

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply