Ὑπάρχουν κάποιες ἡμέρες…

Ὑπάρχουν κάποιες ἡμέρες...Ὑπάρχουν κάποιες ἡμέρες που μας κατεβάζουν στὸν δρόμο,
μας βγάζουν ἔξω ἀπὸ τὸν χρόνο…
Ὑπάρχουν κάποιες ἡμέρες που ἀκραγγίζουν ἕνα εἶδος αἰωνιότητος…
Ἡμέρες μὲ ἔναν ἰδιαίτερο χρωματισμό, ποὺ μποροῦμε νὰ στηριχθοῦμε σὲ αὐτὲς γιὰ νὰ κτίσουμε μιὰν ἅλλη πραγματικότητα…

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply