Ἡ ἄνοιξις.

Ἡ ἄνοιξις.Καλημέρα μας…
Σήμερα ἡμερολογιακῶς, θεωρητικῶς πάντα, μπαίνουμε στὴν ἄνοιξιν.
Κανονικὰ θὰ κρατήσῃ ὁ χειμὼν ἔως καὶ τὸ δεύτερο εἰκοσαήμερο τοῦ Μαρτίου…
Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀλλάζει τὰ δεδομένα… Τί τώρα τί σέ τρεῖς ἑβδομάδες;
Ἡ ἄνοιξις ἔφθασε…

Ἄνοιξις… Χμμμ…
Μεγάλη ὑπόθεσις ἡ ἄνοιξις.
Νὰ ἀνοίξουμε τὶς καρδιές μας… τὶς σκέψεις μας… τὸ βλέμμα μας…
Μά πῶς νά τό κάνουμε ὅλο αὐτό μέσα στήν τόσην καταχνιά;
Καὶ δὲν ἀναφέρομαι στὰ ἄστατα καιρικὰ φαινόμενα, ἀλλὰ στὰ ὅσα συμβαίνουν γύρω μας… Στὴν φτώχεια, στὴν οἰκονομικὴ δυσπραγία καὶ στὴν ἀπογοήτευσιν…
Καὶ συμβαίνουν ὅλα μαζύ…

Ἀλλὰ σήμερα ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ καλωσορίσουμε τὴν ἄνοιξιν.
Εἶναι μία νέα ἡμέρα… Εἶναι μία ὑπέροχη ἡμέρα, ποὺ ἐμεῖς ὀφείλουμε καὶ νὰ τὴν ζήσουμε, μὲ ὅλες μας τὶς αἰσθήσεις ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν μετατρέψουμε στὴν ἀπαρχὴ ὅλων ἐκείνων τῶν ἐπομένων ἡμερῶν, ποὺ ἐμεῖς θὰ ζοῦμε ἐλεύθεροι…
Διότι ἡ ὅποια ἐλευθερία πρῶτα κτίζεται μέσα μας καὶ μετὰ κατακτιέται στοὺς δρόμους, στὶς κοινωνίες μας καὶ στὶς πόλεις μας…

Σήμερα ξεκινᾶ ἡ ἄνοιξις.
Ἄς τὴν καλωσορίσουμε…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τώρα πιὰ ποὺ χάνουμε τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ μᾶς μένει μόνον τὸ ξεγύμνωμα τοῦ ἑαυτοῦ μας…
Κι ἔτσι ξεγυμνωμένοι πρέπει νὰ ἀνακαλύψουμε τὶς πραγματικὲς χαρές, ἀξίες, ἡδονὲς γιὰ νὰ ἔχουμε πραγματικοὺς λόγους νὰ ζοῦμε.

Καλημέρα μας.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply