Τὰ κούλουμα. Ἡ ὡραῖα Ἑλληνικὴ ἑορτή!

Τὰ κούλουμα. Ἡ ὡραῖα Ἑλληνικὴ ἑορτή!Ὅταν ὁ Μωϋσὴς πέρασε, μαζὶ μὲ τοὺς Ἑβραίους, τὴν Ἐρυθρᾶ Θάλασσα, βρέθηκαν στὴν ἔρημο, ἔξω καὶ καθὼς εἶχαν ξεχάσει νὰ πάρουν μαζί τους προζύμι, ἔψησαν ἄζυμα ψωμιά!

Οὔτως, ἑορτάζοντας οἱ Ἕλληνες τὸν σπουδαιότερον σταθμὸ τῆς ἱερᾶς τους ἱστορίας, βγαίνουν σήμερα σὲ ἀναπεπταμένους τόπους, ποὺ θυμίζουν τὴν ἔρημο καὶ τρώγουν λαγάνα!!!

Παναγιώτης Μαρίνης

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
One thought on “Τὰ κούλουμα. Ἡ ὡραῖα Ἑλληνικὴ ἑορτή!

Leave a Reply