Τὸ μεγαλύτερό μας δῶρο εἶναι ἡ ἐπικοινωνία μας μὲ τὸν …ἑαυτόν μας!

 

Τὸ μεγαλύτερό μας δῶρο εἶναι ἡ ἐπικοινωνία.Τὸ μεγαλύτερό μας δῶρο εἶναι ἡ ἐπικοινωνία ποὺ ἔχουμε μὲ τὸν ἑαυτὸ μας.
Καὶ τὸ μεγαλύτερο λάθος μας εἶναι ἡ κατασπατάληση αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας.

Ἂν αὐτὸς μπορεὶ να εἶναι τόσο χαρούμενος καὶ ἐμεὶς δεν μποροῦμε νὰ ἀπολαύσουμε τὴν ζωή μας. ἐπειδὴ πάντα κάτι μᾶς λείπει, γιὰ νὰ νοιώσουμε πληρότητα…
…αὐτὸ ὀφείλετε στὸν διαστρεβλωμένο τρόπο ποὺ βλέπουμε τὰ πράγματα.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply