Σατανικὰ σενάρια ἐθνικιστοῦ.

Σατανικὰ σενάρια ἐθνικιστοῦ.Μετὰ ἀπὸ μιὰν ἐνδεχομένην νίκην τῶν «Λαοκρατῶν» μετὰ τὸν Β΄Π.Π. ἐν Ἑλλάδι, θὰ ἦτο πολὺ πιθανὴ ἡ εἰρηνικὴ ἐπανάκτησις τῆς Ἰωνίας.
Ἑκατομμύρια Ἕλληνες, μὲ ψαρόβαρκες, σκάφες τῆς μπουγάδας, μπανιέρες καὶ ντεπόζιτα, θὰ διέπλεον τὸ Αἰγαῖον καὶ θὰ κατέφευγον εἰς τὰς φιλοξένους ἀκτὰς τῆς Ἰωνίας, ὡς οἱ κάτοικοι τῆς Ἰσπανιόλης (Κούβας), μετὰ τὴν ἀναλόγου ἀποτελέσματος ἐπικράτησιν τῶν «Πωγωνάτων» (Barbudos).

Εἰς τὴν Ἑλλάδα θὰ ἀπέμενεν μιὰ ἰκανοῦ ἀριθμοῦ καθεστωτικὴ στρατιὰ φυλάξεως τοῦ πατρίου ἐδάφους (ἀπ᾿ τὴν Βέροιαν καὶ κάτω), ἡ δὲ Ἰωνία ἐντὸς 20ετίας θὰ ἐπανεξελληνίζετο.
Νομίζω ὅτι κατὰ τὰς προσεχεῖς βουλευτικὰς ἐκλογάς -ὅποτε (καὶ ἂν) γίνουν- , ἂν ὁ Ἕλλην ψηφοφόρος προσέξῃ τὴν ψῆφον του, τὸ καταχθόνιον αὐτὸ ἀριστεροφανὲς ἐθνικιστικὸν ὄνειρον δύναται νὰ πραγματωθῇ.
Τώρα μάλιστα ποὺ -ἐλέῳ τῶν καθεστωτικῶν τηλεοπτικῶν πορνοδιαύλων- γνωρίζομε καὶ τὴν γλῶσσαν τῶν γειτόνων μας…

Φρεάντλης

φωτογραφία

(Visited 7 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Σατανικὰ σενάρια ἐθνικιστοῦ.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σατανικὰ σενάρια ἐθνικιστοῦ. « ΑΒΕΡΩΦ

  2. Ναι, βάζετέ τους ιδέες… αυτοί είναι ικανοί να κάνουν το σενάριο κλόπυραιτ και να το πουλήσουν ως βασική προγραμματική δέσμευση….

Leave a Reply