Μπονζούρ ἀ τού.

Μπονζούρ ἀ τού.Μπονζούρ ἀ τού.
Ἰσὶ Μανουὰρ Βιττελσμπάκ.
Προγκρὰμ κοντινύ ντέ βαριετέ ἔ ντὲ μπόν βί.

Φρεάντλης

(Visited 110 times, 1 visits today)
Leave a Reply