Ἡ πραγματικὴ ἐπικοινωνία.

Ἡ πραγματικὴ ἐπικοινωνία.

Ἡ λέξῃ ἐπικοινωνία περιέχει τὴν λέξῃ κοινωνία καὶ μας θυμίζει ὅτι ἡ ἐπικοινωνία δεν εἶναι μιᾷ ἁπλῇ ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν. Τὸ νὰ εἶσαι κοντὰ στοὺς ἄλλους σημαίνει νὰ ἀκοῦς μὲ ὁλόκληρο τὸν ἑαυτό σου ὅσα σοῦ λένε.

 

Ἂν τὸ κάνεις αὐτό, τότε θὰ ἐπικοινωνήσεις μαζί τους βαθειὰ καὶ οὐσιαστικά.
Θὰ καταλάβεις τοὺς φόβους τους καί τὶς ἐλπίδες τους, θὰ ἀκούσεις αὐτὸ ποὺ δὲν λένε ἀκόμη καὶ στὸν ἑαυτό τους.

Πολλοὶ ἀκοῦν μόνον τὰ λόγια καὶ πολλὲς φορὲς ἀποροῦν γιατὶ δὲν καταλαβαίνουν τοὺς ἄλλους ἀλλὰ καὶ γιατὶ δὲν καταλαβαίνουν ἐπίσης τὸ τὶ συμβαίνει καὶ στὴν δικήτους ζωή.
Δὲν μπορεῖς νὰ ἀκοῦς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀγαπᾷς μόνον μὲ τὰ αὐτιά σου…
Πρέπει νὰ τοὺς ἀκοῦς καὶ μὲ τὴν καρδιά σου…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 96 times, 1 visits today)
Leave a Reply