Ἕνα μάτσο σοσιαλιστὲς κυβερνοῦν τὸν κόσμο!!!

Ἕνα μάτσο σοσιαλιστὲς κυβερνοῦν τὸν κόσμο!!!Θὰ προσπαθήσω νὰ τὸ πῶ ὅσο πιὸ ἁπλᾶ καὶ ξεκάθαρα γίνεται.
Ὁ σοσιαλισμός, δὲν εἶναι φιλελευθερισμός.
Καὶ ἀντίστροφα.
Κάθε λέξη, μπροστὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ δύο βασικὰ οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ πρόσημα, εἶναι μία ἀπάτη!

Εἶναι εἶτε ὁ σοσιαλισμὸς (κεντρικὸς σχεδιασμὸς τῆς οἰκονομίας) εἶτε ἡ ἐλευθερία τῆς ἀγορᾶς.
Εἶναι πάρα πολὺ ἁπλό, γιὰ ὅσους ἀνοίξουν μερικὰ βιβλία.
Ὁ πλανήτης ὑποφέρει ἀπὸ τὸν περιβόητο «τρίτο δρόμο»,  ὁ ὁποῖος εἶναι ἁπλᾶ, ξεκάθαρα καὶ ὄσο πιὸ χυδαία γίνεται ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ.

Κάποτε νὰ τελειώνει ἡ πλάνη περὶ «καπιταλισμοῦ» φιλελευθερισμοῦ καὶ τρίχες κατσαρές.
Ἕνα μάτσο σοσιαλιστὲς κυβερνοῦν τὸν κόσμο!!!

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφίες

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply