Ποία ἡ γνώμη του διά τούς …Πτολεμαίους;».

Ποία ἡ γνώμη του διά τούς ...Πτολεμαίους;».Ἐκ τῶν συμβουλῶν τῆς γιαγιᾶς Ἀννούσκας:
«Κορίτσια μου γλυκά! Ἂν κανένας κύριος σᾶς δηλώσει ὅτι σᾶς ἀγαπᾶ σὰν πατέρας σας, ἢ σὰν ἀδελφός σας, πλακῶστε τον στὴν ἀρχαίαν ἱστορίαν.
Ῥωτῆστε τον αἴφνης, ποία ἡ γνώμη του διὰ τοὺς …Πτολεμαίους;».

Φρεάντλης

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply