Ἀρκεῖ νὰ μὴν σταματᾶμε…

Ἀρκεῖ νὰ μὴν σταματᾶμε...Τὸ θέμα εἶναι νὰ δεσμευτοῦμε νὰ προχωρᾶμε ἀκόμη καὶ ὅταν τὰ πράγματα εἶναι δύσκολα…
Ὅταν τὰ πάντα μέσα μας, μᾶς ὑπαγορεύουν «ὄχι, αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ τὸ κάνω!  Δὲν μπορῶ νὰ ἀνεβῶ αὐτὸ τὸ βουνὸ γιατὶ εἶμαι κουρασμένος…»

Τὸ νὰ ἔχουμε ἕνα σκοπὸ σημαίνει νὰ κάνουμε κάτι, ἀκόμη καὶ ὅταν αἰσθανομαστε ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε.

Χάνουμε ὦρες, ἡμέρες καὶ χρόνια ἐπιθυμῶντας…
…Ἀλλὰ δὲν κάνουμε στὸ παρὸν αὐτὸ ποὺ εἶναι ἀναγκαῖο γιὰ νὰ μεταμορφώσουμε τὴν ζωή μας….
Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply