Μία FYROM δρόμος …μέχρι τὸ Κόσσοβο…!!!

«12 Ρώσοι φέρνουν ανησυχία στο Κοσσυφοπέδιο»

Η Υπηρεσία Πληροφοριών του Κοσσυφοπεδίου (καλό ανέκδοτο κι αυτό!) , σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς ασφάλειας, εδώ και μερικούς μήνες έχει καταγράψει τα πρόσωπα μιας ομάδας που διαμένουν νόμιμα στο Κοσσυφοπέδιο, ειδικότερα στο βόρειο τμήμα του.
Σύμφωνα με το αλβανικό δημοσίευμα, την ομάδα απαρτίζουν 12 άτομα που έχουν ρωσική υπηκοότητα και διαμένουν στην περιοχή κατά διαστήματα.
Οι υπηρεσίες ασφάλειας που τους έχουν εντοπίσει, αξιολογούν ότι αποτελούν παράγοντες αποσταθεροποίησης του βόρειου Κοσσυφοπεδίου.
Για το θέμα αυτό την περασμένη εβδομάδα κοινοποιήθηκε σχετικό έγγραφο στους επικεφαλής της χώρας, όπως σημειώνει η εφημερία «Tribuna».
Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι διεθνείς οργανισμοί ασφαλείας είναι ενήμεροι για την πρόθεση της Ρωσίας, να αποσταθεροποιήσουν το βόρειο τμήμα του Κοσσυφοπεδίου, δημιουργώντας μια παρόμοια κατάσταση με εκείνη της Ουκρανίας.
Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, η Μόσχα επιδιώκει την αποσταθεροποίηση της περιοχής, σημειώνει το αλβανικό δημοσίευμα.

ΕΧΕΔΩΡΟΣ

Δηλαδή…
Μία FYROM δρόμος …μέχρι το Κόσσοβο… 300 χλμ..

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Μία FYROM δρόμος …μέχρι τὸ Κόσσοβο…!!!

Leave a Reply