Ὅ,τι μᾶς βρῆκε…

Ὅ,τι μᾶς βρῆκε...Ὅ,τι μᾶς βρῆκε καὶ ὅ,τι μας λύπησε…

Ἔκτοτε, μὲ ἐξαίρεση ἴσως τὴν Μαίρη Λῶ, ἔπεσαν σὰν τὰ κοράκια ἀπὸ τὴν Brenda Lee μέχρι τὴν Ἀλεξίου καὶ πιὸ πέρα δεκάδες ἀντιγραφεῖς «καλλιτέχνες», νὰ ἀπομυζήσουν κάτι ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τοῦ ἀρχετύπου, ἁπλᾶ καὶ μόνο γιὰ νὰ πουλήσουν τὸ κάτι τις παραπάνω…

Ὄνειδος καὶ ξεπεσμὸς καὶ ἀποσύνθεση.
Λόγο στὸν λόγο καὶ ξεχαστήκαμε….
Κάτι ἄλλο ἤθελα να πῶ…
Ἀλλὰ δὲν ἔχει σημασία…
Ποιός εἶναι ἱκανός νά δώσει σημασία καί οὐσία πλέον ἄλλωστε;

Ἀλέξανδρος Παυλίδης

(Visited 42 times, 1 visits today)
Leave a Reply