Τέλος στὰ παραμύθια…

Καλὴν ὄρεξιν νὰ ἔχουμε…. (λόγῳ τῆς ὥρας…!!!)
Καλὴν δύναμιν νὰ ἔχουμε… (λόγῳ τῆς ἐποχῆς…!!!)
Καλὴν ἀντίληψιν νὰ ἔχουμε… (λόγῳ τῆς γενικοτέρας ἰσοπεδώσεως καὶ τῆς καταχνιᾶς…!!!)

Σήμερα παραδόσαμε τὴν …«προεδρία» τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μορφώματος….

Καὶ μετά…  τέλος στὰ προσχήματα…!!!

Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, ἀνᾲ πάσᾳ στιγμῇ, μπορεῖ νὰ συμβῇ τὸ ὁ,τιδήποτε.
Γιὰ αὐτὸ τὸ στουρναροστουρνάριον ἔσπευσε νὰ κρυφτῇ στὴν ΤτΕ, ἐφ΄  ὅσον ἀκόμη τὸ χρειάζονται…
Γιὰ αὐτὸ ἀκριβῶς ὁ ἀνασχηματισμός…


Γιὰ αὐτὸ καὶ τὸ κλείσιμο τῆς βο(υ)λῆς τους…
Γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ (σχεδόν) ἀνακοίνωσις τῶν ἐκλογῶν…
Γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ προσπάθεια φιμώσεως ΚΑΘΕ ἀντιλόγου τώρα συμβαίνει πιὸ ἔντονα ἀπὸ ποτέ…
Γιὰ αὐτὸ καὶ οἱ τόσες, ἀπρόσωπες πλέον, νομολογίες, σὲ ῥυθμοὺς καὶ ταχύτητες …ἀστραπιαῖες πλέον!!!
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ἁπλῶς θὰ ἐφαρμόζονται τὰ ὅσα …«ἀπεφασίστθησνα» βάσιε ἄνωθεν ἐντολῶν…

Τὸ θρύλερ τελειώνει….

Ξεκινοῦν πράγματι τὰ ζόρικα…

Τί σημαίνει αὐτό;

Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἐμεῖς ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα δὲν ἔχουμε δικαιολογίες γιὰ νὰ κρυβόμαστε πίσω ἀπὸ τὸ δάκτυλό μας.
Ἡ πραγματικότης εἶναι ἐκεῖ ἔξω, σκληρή, ἀπάνθρωπη, ἀνάλγητη, ἰσοπεδωτική, φονικὴ καὶ πανέτοιμη νὰ μᾶς κατασπαράξῃ.

Τί σημαίνει αὐτό;

Σημαίνει πολὺ ἁπλᾶ πὼς ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα δὲν ὑπάρχει κάτι ἱκανὸ νὰ μᾶς προστατεύσῃ ἀπὸ τὰ …προσχήματα!!!

 

Αὐτὸ εἶναι πηγάδι, ποὺ γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ βγῇ κάποιος ἀπὸ μέσα του, ΠΡΕΠΕΙ νὰ πιάσῃ πᾶτο... Μποροῦμε ὅμως νὰ τὸ δοῦμε καὶ ὡς σήραγγα, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως, κάπου ἔχει ἀρχὴ καὶ τέλος... Ἐμεῖς ἀποφασίζουμε...

Αὐτὸ εἶναι πηγάδι, ποὺ γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ βγῇ κάποιος ἀπὸ μέσα του, ΠΡΕΠΕΙ νὰ πιάσῃ πᾶτο…
Μποροῦμε ὅμως νὰ τὸ δοῦμε καὶ ὡς σήραγγα, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως, κάπου ἔχει ἀρχὴ καὶ τέλος…
Ἐμεῖς ἀποφασίζουμε…

Εἰσερχόμεθα ΕΠΙΣΗΜΩΣ στὴν περίοδο ἐκείνη ποὺ ἡ πορεία θὰ εἶναι καθοδική, σταθερὴ καὶ σκοτεινή.
Μὰ στὸ πέρας τῆς διαδρομῆς, ὅσο …παλαβὸ κι ἐὰν φαντάζῃ κάτι τέτοιο, ἀναμένει κάτι ποὺ ἔως τώρα ἡ Ἀνθρωπότης οὐδέποτε ὀνειρεύτηκε.

Κομματιάσματα…

Μία πορεία ποὺ θὰ διαχωρίση τοὺς ἀμνοὺς ἀπὸ τὰ ἐρίφια… Μία πορεία ποὺ θὰ ἀποκαθηλώση τοὺς πολλοὺς στὰ μάτια τῶν πολλῶν, πολλὰ στὴν ἀντίληψιν ΟΛΩΝ μας, μὰ ἰδίως ἐμᾶς τοὺς ἰδίους στὰ μάτια μας καὶ στὸν τρόπο ποὺ ἔως τώρα ἀντιλαμβανόμασταν τὸν κόσμο μας. Ἀποκαθήλωσις; Ἴσως….

Ἄς φροντίσουμε λοιπόν, ΟΛΟΙ μας, ἰδίως αὐτοὶ ποὺ ἔχουν παιδιά, νὰ ἔχουν κάτι παραπάνω στὸ σπίτι τους.
Μίαν κουβέρτα, ἕνα πακέτο μακαρόνια, ἕνα ποδήλατο, μίαν σόμπα ὑγραερίου (ναί, μέσα στὸ κατακαλόκαιρο…!!!), ἕνα μάτι ὑγραερίου γιὰ τὸ μαγείρεμα, λίγη τεχνογνωσία, σὲ αὐτὰ ποὺ γνώριζαν οἱ γονεῖς μας καὶ οἱ παπποῦδες μας….
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ πτωχοποίησις τῆς κοινωνίας μας ὁλοκληρώνεται ἐντὸς ὁλίγου, παίρνοντας μαζύ της, στὴν πορεία γιὰ τὴν ἰσοπέδωσιν, ἀκόμη κι αὐτοὺς ποὺ ἔως τώρα μὲ κάποιον τρόπο τὰ κατάφερναν.

Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, δίχως νὰ μπορῷ νὰ προσδιορίσῳ ἐπακριβῶς τὴν στιγμή, κάθε ἐλπίδα δὲν ἔχει δικαιολογία ὑπάρξεως.

Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα εἴμαστε ἐμεῖς καὶ ἡ πραγματικότης ἀντιμέτωποι.

Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ΜΟΝΟΝ ὅσοι θέλουν, μποροῦν, ἀντέχουν νὰ ἀγωνιστοῦν, γιὰ νὰ περάσουν στὴν ἄλλην πλευρὰ τῆς διαδρομῆς, θὰ ἔχουν ἀποδεδειγμένα τὸ δικαίωμα στὴν Ἐλευθέρα Διαβίωσιν…

 Καλή μας …«τύχη»!!!

Φιλονόη

Υ.Γ Τὸ παραπάνω κείμενον δημοσιεύθηκε πρὸ χθές, 29 Ἰουνίου 2014, στὸ facebook.

φωτογραφία

 

(Visited 29 times, 1 visits today)
Leave a Reply