Ἡ φορολογικὴ βαρβαρότητα ὁδηγεῖ τὴν χώρα ἑξήντα χρόνια πίσω.

Ἡ φορολογικὴ βαρβαρότητα καὶ τὰ παράλογα πρόστιμα ποὺ καταστρέφουν κάθε ἴχνος παραγωγικοῦ ἱστοῦ, ἐξοντώνουν τὸν λαὸ καὶ γυρίζουν τὴν χώρα ἑξῆντα χρόνια πίσω.Ἡ φορολογικὴ βαρβαρότητα ὁδηγεῖ τὴν χώρα ἑξήντα χρόνια πίσω.

Οἱ αὐτουργοὶ αὐτοῦ τοῦ ἐγκλήματος κατὰ τοῦ λαοῦ θὰ λογοδοτήσουν ὅταν τὰ ἀνομήματά τους θὰ ἔχουν μολύνει καὶ αὐτοὺς τοὺς ἴδιους – ὄταν δὲν θὰ ἔχουν πιὰ ποῦ νὰ κρυφτοῦν.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply