Ἀληθινὴ τέχνη

Ἀληθινὴ τέχνηἈκόμη καὶ τὰ πράγματα, γιὰ τὰ ὁποῖα νομίζουμε ὅτι εἴμαστε βέβαιοι, ἔχουν πάντοτε νέες ἰδιότητες νὰ μᾶς παρουσιάσουν.
Ἄν κάποια πράγματα σοῦ φαίνονται πληκτικὰ καὶ προβλέψιμα, ἴσως τότε ἔχεις χάσει τὴν ἱκανότητά σου νὰ διατηρῇς τὸ ἐνδιαφέρρον σου.

Κάθε γνώριμη μπουκιὰ ζωῆς μπορεῖ νὰ μεταμορφωθῇ ἄν ῥίξῃς ἐπάνω της ἕνα ἀστραπιαῖο φῶς περιεργείας….
Τότε αὐτὸ θὰ πάρη μία ἀλλοιώτικη ὑφὴ καὶ ἕνα ἄλλο ἄρωμα…

Αὐτὸ εἶναι ἀληθινὴ τέχνη…
…Νὰ προσεγγίζῃς τὰ ἴδια πράγματα μὲ διαφορετικούς, φρέσκους τρόπους…

Σᾶς φιλῶ καὶ εἰς αὔριο μὲ ὑγεία.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 23 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀληθινὴ τέχνη

Leave a Reply