Πολεμιστὲς ἐξ ἀποστάσεως.

Πολεμιστὲς ἐξ ἀποστάσεως.Ἀπὸ τότε ποὺ χάλασε ὁ κόσμος, ἀρχίσαμε νὰ χάνουμε σὲ πολέμους καὶ σήμερα τὸ παίζουν πολεμιστὲς ἀκόμη καὶ οἱ Ἑβραῖοι;

Ἀπὸ τότε ποὺ ἡ ἀνδρεία ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὴν εὐστοχία.

Μὴν ξεχνάμε ὅτι ἀκόμη καὶ τὴν Πόλη δὲν τὴν χάσαμε ἀπὸ στρατὸ ἀλλὰ ἀπὸ τὸ μεγαλύτερο κανόνι τῆς ἐποχῆς.
Χωρὶς τὰ βλήματα οἱ Τοῦρκοι ἀκόμη θὰ προσπαθοῦσαν νὰ μποῦν ἀκόμη μέσα στὰ τείχη.

Σήμερα οἱ Ἑβραῖοι τὸ παίζουν πατριῶτες, πατώντας ὅμως κουμπάκια.
Πολεμιστὲς ἐξ ἀποστάσεως.

Στράβων Ἀμασεύς

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply