Ἡ καταστροφὴ ποὺ …μεταφράζεται σὲ …πρωτογενὲς πλεόνασμα!!!

Ἡ καταστροφὴ ποὺ ...μεταφράζεται σὲ ...πρωτογενὲς πλεόνασμα!!!Μὲ λίγα λόγια…
Γιὰ νὰ καταλαβαίνουν καὶ οἱ «ῥεαλιστές» ψεκασμένοι μὲ τηλεοπτικὰ ἀέρια.

Σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα καὶ τὴν ἔκθεση τοῦ γραφείου προϋπολογισμοὺ τῆς βουλῆς, οἱ ἐξαγωγὲς συνεχῶς μειώνονται, οἱ ἐπενδύσεις μειώνονται καὶ ἡ φορολογία αὐξάνεται ὁδηγώντας ἐκατομμύρια Ἑλλήνων στὴν φτώχεια.

Αὐτὸ μεταφράζεται σὲ πρωτογενὲς πλεόνασμα γιὰ τὸ κράτος.
Βγεῖτε τώρα νὰ πανηγυρίσετε ξανὰ γιὰ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, τὸ ὁποῖο μεταφράζεται σὲ …ἀφανισμὸ τῆς χώρας, ἀπὸ τὸν Σαμαρᾶ, τὸν Βενιζέλο καὶ τὴν τρόικα
Μποῦφοι.

Συνεκτικὸς Ἱστός

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ καταστροφὴ ποὺ …μεταφράζεται σὲ …πρωτογενὲς πλεόνασμα!!!

Leave a Reply