Νά κάνουμε μίαν ΚΑΛΗ συμμαχία μέ τό Ἰσραήλ;

Νά κάνουμε μίαν ΚΑΛΗ συμμαχία μέ τό Ἰσραήλ;Ἀπὸ πότε χάλασε ὁ κόσμος;;;

Ἀφοῦ τὸ Ἰσραὴλ κόπτεται τόσο πολὺ γιὰ τὴν μὴ ἐπέκταση τοῦ ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ, δλεν συμμαχεῖ μαζί μας, νά ἀνακαταλάβουμε τὴν Μικρᾶ Ἀσία, (ποὺ ἱστορικὰ μᾶς ἀνήκειῖ) καί νά μεγαλώσῃ τό μέτωπο ἐναντίον τοῦ ἰσλαμικοῦ ἐπεκτατισμοῦ;

Νὰ ἡ εὐκαιρία γιὰ Ἰσραηλινούς, Ἀμερικανούς, «Εὐρωπαίους»..
Μᾶς δίνουν πίσω τὰ ἐδάφη μας καὶ ἀναλαμβάνουμε νὰ τοὺς σώσουμε ἀπὸ τὸν ἀνατολικὸ δεσποτισμὸ (ὅπως αὐτὸς σήμερα ἐκφράζεται ἀπὸ τὸ ἰσλάμ), ἔναν ῥόλο ποὺ τὸν ξέρουμε ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια.

Γιὰ νὰ μὴν νοιώθῃ μόνο του καὶ τὸ Ἰσραὴλ δηλαδή.
Μόνο του τὸ Ἰσραήλ, ὄσο καὶ ἐὰν νικάῃ, στὸ τέλος θὰ ἐξαφανισθῆ ἀπὸ τὸν χάρτη.
Ἐὰν ὅμως ἐλέγχαμε ἐμεῖς τὴν Μικρᾶ Ἀσία, θὰ ἔνοιωθε πιὸ ἥσυχο.

Στράβων Ἀμασεύς

φωτογραφία

 

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply