Εἶναι ἄδικο νὰ περνᾷς τὴν ζωή σου ἀνησυχῶντας.

Εἶναι ἄδικο νὰ περνᾷς τὴν ζωή σου ἀνησυχῶντας.

Σήμερα βᾶλε ἔνα τέλος στὶς ψευδαισθήσεις ποὺ σὲ κάνουν νὰ ἀνησυχῇς γιὰ τὰ πάντα, γιατὶ εἶναι ἄδικο νὰ περνᾷς τὴν ζωή σου ἀνησυχῶντας για πράγματά ποὺ δὲν πρόκειται νὰ συμβοῦν ποτέ….

…Ὅπως ὁμολόγησε, καὶ ὁ Mark Twain, λίγο πρὶν τὸ τέλος τῆς ζωῆς του.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply