Τὸ ταξείδι μας.

Τὸ ταξείδι μας.Ἕνα ταξείδι εἶναι ἡ ζωή μας…
Καὶ ὁ πλανήτης μας ἡ νήα μας…
Ἡ παραμονή μας ἐπάνω σὲ αὐτὴν τὴν νήα μικρή… Μία στιγμή… τόση δά…
Ἐάν δέν μποροῦμε νά τήν ἀπολαύσουμε, τότε ποιός ὁ λόγος γιά τόσην φασαρία;

Εἶναι ταξείδι ἡ ζωή μας…
Καὶ τὰ ταξείδια ἔχουν στιγμὲς ἀγωνίας καὶ στιγμὲς πόνου.
Ἔχουν σιγμὲς χαρᾶς καὶ στιγμὲς θλίψεως…
Ἔχουν στιγμὲς γέλιου καὶ στιγμὲς δακρύων…
Κι ὅλα αὐτὰ μαζύ, οἱ στιγμές μας δῆλα δή, εἶναι ἡ δική μας παρουσία ἐδῶ…
Μόνον αὐτὲς δικαιούμαστε, μόνον αὐτὲς μποροῦμε νὰ γευθοῦμε καὶ μόνον αὐτὲς ἔχουμε δικαίωμα νὰ ἀπολαύσουμε.
Τί λέτε λοιπόν;
Μποροῦν νά περιμένουν;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ ταξείδι μας.

Leave a Reply