Ὅ,τι ἀπέμεινε…

Ἕνα παιδί…
Μαζεύει αὐτὰ ποὺ ἀπέμειναν καὶ εἶναι τὰ πιὸ σημαντικά…
Τὰ βιβλία του…

Πόσο πολύ μποροῦμε νά κατανοήσουμε αὐτές τίς εἰκόνες;

Μὰ στὸ μεταξύ…
Τὰ μάθαμε…

…Ἀνατριχιαστικὸ βίντεο!
Ἰσραηλινοὶ πανηγυρίζουν στοὺς δρόμους τραγουδῶντας:
«Δὲν ἔχει σχολεῖο αὔριο στὴν Γάζα γιατί ὅλα τὰ παιδιὰ εἶναι νεκρά!!!»

Πανορμίτης Σπανός
(Τὸ κατέβασαν τὸ ταινιάκι… Ξέρουν αὐτοί!!!)

Ξέρετε ποιόν λυπαμαι περισσότερο;
Ὄχι τὸ παιδί… Θὰ τὸν βρῆ τὸν δρόμο του, ἐὰν ζήσῃ. Φαίνεται στὸ βλέμμα του!!!
Τοὺς Ἰσραηλινοὺς λυπᾶμαι…
Ἀλήθεια…

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ὅ,τι ἀπέμεινε…

Leave a Reply